Comments

  1. […] на предишното решение (повече тук) главният мотиватор зад действията на руската Gala Records […]

  2. […] цел бе да се актуализират т. нар. междуанордни далекосъобщителни регламенти […]