January 2012

ACTA: развенчаваме митовете

Дневник изнесе изявлението, с което Европейската комисия дава своето тълкуване на някои от разпоредбите в противоречивото международно търговско споразумение ACTA, което е озаглавила: Десет мита, свързани с ACTA.

Пейо вече даде своя отговор на митовете 1-4. На мен се падна честта и удоволствието да се занимая с онези от 6-10.

На наблюдателните от вас със сигурност не убягва, че и двамата пропускаме мит #5. Това е така, защото аз лично не мога да го коментирам, а и той не е истински свързан с основните упреци срещу ACTA.

Та, по ред на номерата:

Мит 6: ACTA застава само зад правоносителите на интелектуална собственост и също така премахва гаранциите и изключенията, които съществуват в момента в международното право по темата.

Точно обратното, ACTА е изработено с много гъвкави условия и съдържа необходимите гаранции, които да позволят на участниците в споразумението да изготвят подход, който да балансира между всички засегнати права и интереси, като се съобразява с тяхната икономическа, политическа и социална среда, както и със съответното местно право. Запазват се всички гаранции и изключения, които в момента са включени в европейското законодателство или тези в споразумението TRIPS.

Упрекът е напълно основателен, защото АСТА неглижира баланса между интереса на правоносителите (имащи един вид ограничен монопол върху техните произведения) да защитават произведенията си и интерес на обществото да има достъп до тези произведения. АСТА подминава типичните за правните системи на държавите-членки на ЕС законово предвидени изключения, като например правото на лично копие.

Не само това, ACTA влошава ситуацията като предлага една доста разтеглива дефиниция на „търговски мащаб“. Нейният чл. 23 ал. 1 гласи:

 Всяка от страните предвижда разпоредби за наказателни производства и санкции, които да се прилагат поне в случаите на умишлено фалшифициране на търговски марки или пиратство на авторски или сродни на тях права в търговски мащаби. По смисъла на настоящия раздел дейностите, развивани в търговски мащаб, включват поне извършването на търговска дейност с цел извличането на пряка или непряка икономическа или търговска изгода.

Горното е доста далеч от компромиса, предложен от Европарламента при дебата по т. нар. Директива IPRED2:

Нарушение в търговски мащаб означава всяко нарушение на право върху интелектуална собственост, извършено с цел извличане на търговска изгода;
Това изключва действията, извършени от частни потребители за лични цели и не за печалба;“

Изводът е ясен: ACTA фаворизира правоносителите и загърбва интересите на ползвателите.

Мит 7: Клаузите на ACTA по отношение на наказателните процедури при нарушаване на авторските права ще изискват допълнителни закони на ниво ЕС.

Няма европейски закони, които да предвиждат наказателни мерки. Клаузите за наказателни процедури в АСТА не изискват приемането на допълнителни закони на ниво ЕС. Ограничен брой страни членки може да се наложи да адаптират своето законодателство свързано с наказателните мерки, за да отговорят на изискванията в споразумението, което са одобрили. АСТА съчетава законовите рамки на ниво както ЕС, така и на национално.

Дори това да е така, то държавите-членки ще трябва да предприемат промени на национално равнище. Виж следващия мит #8.

Мит 8: Приемането на ACTA ще доведе до “хармонизация през задната врата”. Според изследване, проведено по инициатива на комисията за международна търговия към ЕП (INTA), споразумението ще изисква промени в законодателството на ЕС и/или това на национално ниво за отделните държави.

Клаузите на ACTA са съвместими със съществуващото в момента законодателство на ЕС. Споразумението не изисква каквато и да било ревизия на стари или приемането на нови нормативни актове, както и няма да налага на страните членки да ревизират своите законови мерки или инструменти, за да отговарят на законодателството на ЕС.

ACTA е също така съобразена с международното право, конкретно със Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (TRIPS) на Световната търговска организация (СТО). Изследвaнето на INTA не откри конкретен случай, в който АСТА да влиза в противоречие или изисква промяна и на една кауза в съществуващото европейско законодателство.

Напротив – известно е, че най-късно с 6-тото разширение на Европейския съюз правото за защита на интелектуалната собственост стана интегрална част от от правото на ЕС (т. нар. Acquis).

Въпросният Acquis към момента не предвижда наказателноправни мерки с цел закрилата на интелектуалната собственост (цитат на КомисиятаКомисията … никога не е възнамерявала, що се отнася до преговорите за ACTA, да изменя достиженията на правото на ЕС или да хармонизира законодателството на ЕС по отношение на наказателното правоприлагане в областта на правата върху интелектуална собственост“).

Какъв обаче би бил резултатът, ако всички държави-членки на ЕС подпишат ACTA? Много просто: те ще трябва да приемат наказателноправните мерки, съдържащи се в споразумението и това е точно хармонизация през задната врата!

Мит 9: АСТА е договорена самостоятелно, за да се избегнат преговори на по-високо международно ниво, като например СТО или Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Европейската комисия би предпочела да повдигне проблемите, свързани със защитата на правата на интелектуална собственост, в СТО или WIPO и да направи редица предложения, които да имат ефект. Ключовият проблем тук е, че някои отделни членове на тези организации се противопоставят на провеждането на дебати и налагането на подобни мерки. АСТА налага международни стандарти за защита на интелектуалната собственост и всички останали държави са добре дошли да се присъединят към това споразумение.

Преговорите по АСТА са водени самостоятелно, за да се постигне желаната от участниците непрозрачност. Как иначе да си обясним подписваните по време на преговорите декларации за конфиденциалност и изказването на комисар Де Гухт “If there is confidentiality, I will respect it and I have to respect it.” Виж отговора на Пейо по мит #3.

Мит 10: ЕС ще наложи разпоредбите на АСТА на трети страни чрез използването на клаузите на споразуменията за свободна търговия.

Засега няма подобни намерения и не са обсъждани при двустранните търговски преговори, осъществени до момента от ЕС.

Митът звучи правдоподобно.

Защо иначе е нужно приемането на едно споразумение, при положение че „законодателството на ЕС вече е в значително по-напреднала фаза на развитие“?

Линковете в неделя

Здравейте любители на хубавите новини в неделя и се пригответе за една добра порция линкове на тема защита на лични данни и лична неприкосновеност!

Защо така ли?

Защото имаме хубав повод – от една страна на 28 януари се чества International Privacy Day, а от друга Европейската комисия излезе с официално предложение за нов регламент, който да замени досега действащата директива 95/46/ЕО!

В тази връзка (и следвайки определена градация) искам да ви посоча

три интересни анализа

на бъдещия регламент, на които попаднах в последните дни.

Първа споменавам бруклинската професорка по право Jane Yakowitz, която очевидно не споделя оптимистичните виждания на комисар Вивиан Рединг и това се разпознава по избора на заглавието на нейната публикация – More Crap From the EU.

На второ място в списъка ми е Пейо Попов, от чиито мисли прозира лек сарказъм, докато третият анализ, който е издържан в добрия стар мейнстрийм стил на американското виждане за Old Europe принадлежи на Adam Thierer от Technology Liberation Front.

Общото между американските автори е особеното внимание, което те отделят на

правото да бъдеш забравен

демонстрирайки при това учудващо неразбирание на стоящата зад него концепция.

Според Yankowitz, с въвеждането на специфичното право да бъдеш забравен, европейските интернет потребители се самолишават от възможността да изтъргуват личните си данни срещу ценни стоки и услуги, докато Thierer пък го поставя под един знаменател с цензурирането на интернет.

За разлика от тях, Пейо споменава темата само мимоходом и отделя повече на някои други основни положения, както вече споменах, не без доза сарказъм.

Ако някой се интересува от

моето лично мнение

по въпроса, то бих казал, че заставам плътно зад новия регламент и особено зад правото да бъдеш забравен.

Единственият caveat, който бих си позволил във връзка с последното е, че то се явява нещо като нуклеарна опция, до която е най-добре да се прибягва само в краен случай. С други думи, веднъж активирана, опцията има потенциала (според съвременните цифрови разбирания) безвъзвратно да заличи едва ли не цялата онлайн налична и достъпна информация за своя бенефициент.

С това се разделям с вас и ви пожелавам спорна и безаварийна в зимни условия седмица!

Трудно за деACTAуване

Image: Narcissus by Denes Emoke via Wikimedia Commons
Narcissus pseudonarcissusKew2

Помня, че на първото погребение, на което присъствах още в крехка детска възраст, имаше планини от нарциси. От тогава съм свикнал да отъждествявам това иначе красиво цвете със загубата на нещо мило и свидно.

Новината, че днес България заедно с още 21 държави от Европейския съюз е

подписала ACTA

каквато е злокобната абревиатура на т. нар. „Търговско споразумение за борба с фалшифицирането“ (в официален превод на български) , отново ме подсети за безкрайни поля с избуяли върху им нарциси…

Защо?

Нека още веднъж да си припомним какво означава ACTA за потребителите на интернет:

  1. ACTA игнорира развитието на глобалната мрежа и свързаната се него консумация на съдържание;
  2. ACTA ще конфронтира потребителите с допълнителна наказателна отговорност при неясани критерии;
  3. ACTA ще засили и без това сериозния дисбаланс между потребителите и носителите на права.

Макар и с по-различни методи, но ACTA има потенциала да постигне резултати мнгого сходни с онези залегнали в законопроектите SOPA и PIPA. Активните интернет ползватели, неправителственият сектор и определени корпоративни интереси подеха мащабен протест срещу въпросните законопроекти и действията им са на път да се увенчаят с успех. За съжаление същото не може да се каже за водената вече поне 2 години кампания срещу ACTA.

Нейсе, нали спасение дебне от всякъде, е доста вероятно антипиратското споразумение да поеме по пътя на

data retention директивата

и да бъде разнищено пред конституционните съдилища на поне няколко от подписалите държави.

Това ще предизвика определен разнобой в иначе доста консенсуално-хомогенното обединение от развити (и не чак дотам) индустриални държави. Възможният резултат би бил точно този, от когото тъмните сили зад ACTA се плашат най-много – липса на хармонизация в регулацията и възможност за нарушителите да акостират в safe harbours, в които ACTA да не важи.

Разбира се, един такъв процес ще е доста тежък и продължителен, и веднъж актувана, ACTA не ще бъде никак лесна за деактуване.

Доколко общественото мнение би катализирало подобно развитие, зависи най-вече от нас.

P.S.

Току що Пейо излезе с много интересен пост защо докладчикът на Европейския съюз за ACTA е подал оставката си след подписването.

Линковете в неделя

Здравейте скъпи приятели и читатели на Неделна поща!

Три са темите, на които искам да се спра в рамките на това издание: две са свързани с основната насоченост на De Libertate Iuris Digitalis, а третата е по-скоро офлайн, но за сметка на това съвсем не е офтопик.

Предвид сериозния читателски интерес, който някои от публикациите ми предизвикаха, започвам директно със значимия протест на редица интернет компании против

SOPA

който биде подкрепен относително масово и от интернет потребителите, най-вече в социалните мрежи.

Който се е уморил от (предимно) силно емоционало поднасяните информации, нека хвърли един поглед върху The SOPA Protest от The Technology Liberation Front.

Развитието на казуса обещава да бъде интересно, след като водещата фигура зад SOPA – тексаският представител Ламар Смит (Lamar Smith) първоначално обяви промени в законопроекта, но в последствие направи изявление, с което застана на позицията си от преди протеста.

Все пак на този хоризонт имаме и добри новини: конкурентният на SOPA не по-малко проблематичен законопроект PIPA продължава да губи поддръжници в Сената и за него на този етап не се намира мнозинство, което да го гласува.

Като второ искам да обърна внимание на една тема, която преди няколко дни се разпространяваше на Twitter със скоростта на летен пожар в Гърция, а именно

решението на Върховния съд

на САЩ, което Ars Technica (за съжаление) поднесе като Supreme Court rules Congress can re-copyright public domain works.

Защо за съжаление ли?

Ами просто защото е подвеждащо и в този си вид не отговаря на истината.
На всички онези, които се интересуват от темата предлагам брилятния анализ на Елеонора Розати от The 1709 Blog.

Накратко:
Един от основните международни договори, които хармонизират авторскоправната закрила е т. нар. Бернска Конвенция от далечната 1886 г. В нея е разписан и важния за конкретния казус срок на закрила. Тъй като САЩ се присъеднияват към Конвенцията чак през 1989 г. и до тогава са имали различни (най-вече по-кратки) срокове на закрила, се оказва че един куп произведения там са попаднали в т. нар. public domain, но другаде по света защитата им все още не е била изтекла. Това на практика е означавало, че Щатите не са спазвали подписаната от тях Конвенция. Проблемът е бил разпознат и изгладен през 1994 с приемането на споразумението ТРИПС, което пък в 3 относително несъществени случая довело до реактивиране на авторскоправната закрила със задна дата.

Това е в общи линии и (о, ужас!) аз се съгласявам с решението на американския Върховен Съд, защото смятам че е по-важно Щатите да имат хармонизирани с останалата част на света срокове на закрила, отколкото това, че в някои незначителни случаи свободното ползване се отлага до изтичането на нововъзникналата защита.

Ако помните, миналата седмица изразих радостта си от обсъжданата законодателна забрана за проучването и добива на

шистов газ

по нашите географски ширини.

Е, днес съм още по-радостен, защото преди няколко дни Парламентът ни прие пълна и безсрочна забрана на проекти за шистов газ. Това, предполагам, автоматично ме нарежда в редиците на т. нар. рубладжии и убийци на българската енергийна независимост.

Нейсе, нека документирам на страниците на блога си, че предпочитам притока на газ да зависи от Русия и веднъж на няколко зими да дзиндзирикам без парно и топла вода, отколкото един от най-важните региони на България да бъде изложен на потенциална екологична катастрофа!

С това, скъпи читатели, се разделям с вас и ви желая спорна нова седмица!

Мегакофти за megaupload.com

Image by 3news

Този симпатяга е 37-годишният германски гражданин Ким Шмиц (Kim Schmitz) известен още като Кимбъл (Kimble), Ким Дотком (Kim Dotcom) или най-вече  като човекът зад сайта за споделяне на съдържание megaupload.com.

Както съобщава агенция Ройтерс, след съвместна акция на министерствата на правосъдието на САЩ и Нова Зеландия, снощи megaupload.com е бил

снет от мрежата

a Ким и 7 негови съучастници – арестувани.

Обвинителният акт срещу задържаните се простира върху цели 72 страници и обхваща гамата от рекет до престъпления срещу интелектуалната собственост, от които Ким и компания генерирали облаги за над $ 175 000 000 (сто седемдесет и пет милиона долара) и причинили вреди на правоносители за над $ 500 000 000 (половин милиард долара).

Прилича ми на нещо като

Лайпцигски процес

който развлекателната индустрия подготвя на душманите си.

Така че ни предстои да видим, дали Кимбъл ще успее да се възползва от съдебната трибуна подобно на Георги Димитров или ще завърши по-скоро безславно като ван дер Любе.

Апропо, прави ли ви впечатления избраният за акцията тайминг?

Провеждат я точно едно денонощие след масовия протест срещу SOPA в интернет и изгасването на някои сайтове там.

И нека все пак бъде светлина!

                 Image: Let there be light! by Edwin Dalorzo on Flickr
Let there be light!

Днес повече от 7 000 сайта (между които някои много значими) ще протестират против подготвяното законодатлество SOPA/PIPA.

Протестът ще се изразява в затъмняването (black out) на сайтовете, като по тези начин те станат недостъпни за посетителите си и на последните буквално се онагледи очакваният резултат от приемането на SOPA/PIPA.

Сред българските сайтове също има последователи на протеста – на пример блоговете на Асен Генов и Светла Енчева.

При все

че окачествявам задаващото се от Америка законодателно цунами като изключително проблематично не само от правна, но и от технологична гледна точка, моето виждане относно състоящия се протест е по-диференцирано и поради това реших да оставя De Libertate Iuris Digitalis достъпно (докато евентуално не бъде препречено свише).

Защо?

Предполагам това биха ме попитали мнозина. – Че нали подзаглавието на сайта ти гласи “Блог за правото и свободата на дигиталните технологии”?

Отговорът е прост.

De Libertate Iuris Digitalis съществува

за да може активно (i) да информира относно цифрови права, свободи и задължения, (ii) да ги разяснява на по-широката аудитория, и по този начин (iii) да въздейства както на нея, така и (поне косвено) на гледащите от високите балкони на властта законотворци и законоизпълнители.

Надеждата ми е, че информирайки се по-добре по темите, които предствям и разисквам, читателите на блога не само ще могат да формират собствено мнение по тях, но и в по-дългосрочен план ще могат по-лесно да взимат политическите решения, които да са в унисон с вече изградените им виждания.

Нека не забравяме едно

а именно, че лошите законодателства в демократичните общества са възможни, само защото гласуващите ги законотворци са били легитимирани за това от своите избиратели!

Така че вярвам, че всички онези, ползващи блогове и социални медии със същата или с подобна на моята цел, могат да я постигнат само със средствата на максимална отвореност, достъпност и, разбира се, светлина.

Който е на друго мненине – нека дърпа шалтера.

Линковете в неделя

Здравейте приятели на Неделна поща – седмичния дайджест за интересни новини от дигиталния свят.

Тенорът на днешното издание ще бъде блокирането и филтриране на съдържание, което започва да добива особения символизъм на проблемна

глобализация в рамките на Web 2.0

От Щатите всекидневно ни достигат новини, свързани със законопроектите SOPA и PIPA, които в последните дни на отиващата си седмица обаче ставаха все по-добри: така първо Ars Technica съобщи, че определени представители на американския Конгрес са започнали да се подават на натиска, оказван им системно от техни избиратели и публично да преосмислят досегашната си подкрепа. Не само това, но и Victoria Espinel (шефката на администрацията, призвана да прилага SOPA/PIPA) се изказва по-скоро критично към законопроектите в сегашния им вид.

От европейската страна на Атлантика

новините, свързани с филтриране и блокиране, обаче са по-скоро обезпокояващи.

Според цитирана от BoingBoing информация, съд в Хага е наредил на интернет доставчиците XS4ALL и Ziggo да блокират достъпа на клиентите си до торент сайта The Pirate Bay. В светлината на казуса Sacarlet v SABAM, това решение ми се струва изключително проблематично. XS4ALL и Ziggo са обявили, че ще се обърнат към апелативната инстанция и аз съм истински любопитен какво ли ще отсъди тя.

Може би не до там приятни новини ни достигат и от

бреговете на Индийския океан

където, макар и с по-различен фокус, се завихря интересна дискусия, свързана с блокирането и филтриране на съдържание.

Ако си спомняте, неотдавна похвалих Facebook, че в конфронтация с индийски правителствени кръгове, са отказали да цензурират създадено от потребителите си и качено от същите тях на сървърите на компанията съдържание. Уви, според индийския ITLB Blog това за сега не е последната дума във възникналия спор, който е бил отнесен до Висшия съд на Делхи.

Съдът на свой ред е приел, че (хостинг?) провайдърите са длъжни да внедрят технически мерки и механизми, с които да гарантират, че потребителите им не ще бъдат в състояние да качват обидни, вулгарни, нецентурни и богохулни материали.

Това е то глобализацията…

Но понеже Неделна поща никога не завършва с лоши новини, за конец ви слагам линк към резултата от вчерашните протести против проучванията за добив на

шистов газ

които с още малко зор, и ако е рекъл Господ, могат да се увенчаят с финален успех.

С това се разделям с вас и ви пожелавам приятно четене и весела и успешна седмица!

Как ще PIPA SOPA-та и къде в целата схема е европейският #NoDisconnect?

 

Image by Opensourceway on Flickr
What's on the blacklist? Three sites that SOPA could put at risk

Отдавна мислех да напиша един пост за задаващото се на интернет хоризонта американско законодателство в лицето на The Stop Online Piracy Act (SOPA) и неговия законотворчески братовчед The Protect IP Act (PIPA).

Прочее, считах тази материя за строго правна, но днешните вчерашните постове на Йовко и Chris ми показаха, че темата всъщност вълнува далеч не само юристите.

Та, така.

В защитата на интелектуалната собственост

съществува един много стар принцип, който гласи what is worth copying is (prima facie) worth protecting.

От произнасянето си преди стотина години, този obiter dictum от настолния английски казус University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd се е превърнал в нещо като символ-веруюто на всеки die-hard-copyright-enforcer.

В защитата на интелектуалната собственост принципно няма нищо лошо и такава е леко наивно звучащата позиция на двата законопроекта – ако се вгледате в уводните им словеса ще откриете, че те носят по Шекспировски хубави определения:

a bill to promote prosperity, creativity, entrepreneurship, and innovation by combating the theft of U.S. property, and for other purposes.

е всъщност поетичното название на SOPA, а и PIPA не остава по-назад, самоопределяйки се като

a bill to prevent online threats to economic creativity, and theft of intellectual property, and for other purposes.

Предвид многобройните норми, защитаващи интелектуалната собственост, като интересен изпъква въпросът какво е новото при SOPA/PIPA и как те ще се стремят да го постигнат.

Генерално

и двата законопроекта

целят да борят нарушения, произтичащи от чужди сайтове (foreign infringing sites в реториката на SOPA и rogue websites operated and registered overseas според PIPA), като споделят и сходства в мерките, които главният прокурор на САЩ (в случая на SOPA) или американските съдилища (в случая на PIPA) могат да предприемат срещу въпросните сайтове.

Мерките се изразяват в разпореждания към американските интернет доставчици да блокират достъпа на потребителите си до проблемните чужди сайтове на ниво domain name и защитниците на SOPA и PIPA ги спрягат като едва ли не дългоочакваното Wunderwaffe в борбата им с нарушителите.

Същите мерки, освен към чужди сайтове, могат по аналогия да се прилагат към американски интернет търсачки (напр. Google), както и към доставчици на платежни услуги (като PayPal). Сиреч, търсачките могат да бъдат задължени да блокират или филтрират резултатите от търсенето на потребители си, а доставчиците на платежни услуги – да блокират трансфера на плащания от или към чужди нарушители.

Това е и Рубиконът, който SOPA и PIPA към момента прекрачват, и който дълго време се считаше за сакрален. От тук идват масивните критики, че филтриране и нежели блокиране на ниво DNS на практика би унищожило интернет, такъв какъвто го познаваме.

Другият сериозен проблем е, че мерките са замислени да бъдат предварителни, което означава, че първо ще бъдат налагани и едва след това засегнатите от тях ще могат да им се противопоставят.

Чисто юридически става дума за едно доста мащабно обезпечително производство, чийто резултат de facto ще бъде като на влязло в сила решение, защото не очаквам огромното мнозинство от засегнати чужденци да водят и евентуално да печелят делата си в САЩ.

Според мен конституционалността на този подход е съмнителна и предполагам, че (скоро след влизането си в сила) SOPA/PIPA ще има да занимават американския Върховен Съд.

Summa summarum

в сегашния си вид SOPA и PIPA приличат не на финия и остър скалпел, с когото правоохранителите внимателно да отстраняват единствено и само нарушения, а на широкия тракийски меч, който при все че би гарантирал бързина и ефективност, би произвел сериозно количество колатерални щети.

С това се насочвам

към втората тема

на днешния си пост – наскоро анонсираната от комисар Нийли Крус инициатива #NoDisconnect.

Според представите на Крус

The “No Disconnect strategy” will assist people in four ways:

  • Developing and providing technological tools to enhance privacy and security of people living in non-democratic regimes when using ICT.
  • Educating and raising awareness of activists about the opportunities and risks of ICT. In particular assisting activists to make best use of tools such as social networks and blogs while raising awareness of surveillance risks when communicating via ICT.
  • Gathering high quality intelligence about what is happening “on the ground” in order to monitor the level of surveillance and censorship at a given time, in a given place.
  • Cooperation. Developing a practical way to ensure that all stakeholders can share information on their activity and promote multilateral action and building cross-regional cooperation to protect human rights.

Големият акцент тук изглежда се поставя на защитата на основните човешки права в недемократични общества, без обаче да се отчита все по-проблематичната роля на защитата на интелектуална собственост в уж демокрациите и все по-честите и конфликти с правата, над които #NoDisconnect май е призван да бди.

Не само това, но и решението на Крус да назначи бившия немски министър Карл-Теодор цу Гутенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg) като координатор на инициативата си буди известно съмнение.

Image by World Economic Forum on Flickr
Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg - World Economic Forum Annual Meeting 2011

Още докато беше член на федералния кабинет, цу Гутенберг неколкократно подкрепи т. нар. Zugangserschwerungsgesetz, в буквален превод “Закон, затрудняващ достъпа до интернет”, а след като излезе наяве, че е изплагиатствал големи количества от докторската си дисертация, любимецът на Меркел бе принуден да подаде оставка.

С една дума, Крус е намерила the perfect man for the job и изобщо не бива да се учудва на критичните реакции, че при #NoDisconnect всъщност става дума за едно недоносче.

Вместо извод

ще кажа, че скоро от западния Атлантик към нас ще се понесе свиреп циклон и то във време, в което европейската синоптична прогноза не предвижда завихрянето на адекватен антициклон.

Опциите ни не са много, и ако можеме да разчитаме на нещо, то е заинтересованите от SOPA и PIPA индустрии да открият нефелността на не дотам обмислените си намерения и сами да се откажат от тях.

Основно човешко право ли е достъпът до Интернет?

Image: Manifiesto ‘En defensa de los derechos fundamentales en Internet’ by Eneko
via Wikimedia Commons

Manifiesto internet

Във вчерашната си статия Adam Wagner от UK Human Rights Blog разсъждава над въпроса дали и доколко достъпът до интернет да се брои към основните човешки права.

Постът му изглежда мотивиран от

противоположността на две позиции:

от една страна публикуваният миналата година доклад на общото събрание на ООН, който поддържа тезата за интернет като основно човешко право, и от друга – скорошната публикация на един от бащите на интернет, Vint Cerf, който я отхвърля.

С оглед на съвременното технологично развитие и информационното общество, в което живеем, лично аз безрезервно подкрепям класификацията на достъпа до световната комуникационна мрежа като основно човешко право.

От чисто европейска перспектива

вода за воденицата

която върти в подкрепа на човешкоправния характер, може да се носи от бая кладенци.

Добър водоем за тази цел би била на пример Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) със съдържанието на нейните членове 8 (Право на зачитане на личния и семейния живот), 9 (Свобода на мисълта съвестта и религията), 10 (Свобода на изразяването на мнение) и 11 (Свобода на събранията и сдружаването), а защо не и членове 1 (Защита на собствеността), 2 (Право на образование) и 3 (Право на свободни избори) от Допълнителния протокол?

С не по-лош водопреносен дебит e и

тръбопроводът

на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Нейните членове 15 (Свобода при избор на професия и право на труд) и 16 (Свобода на стопанската инициатива) биха подсигурили нужните количества в случай, че дебитът на ЕКПЧ започне да намалява.

Ето така набързо докарах

кладенците до пословичните 9

макар и бройката им да може да се удвои без някакъв особен стрес.

Какво мислите: дали изпуснах нещо и какви други (освен юридически) аргументи биха могли да се приведат в защита на тезата?

А сещате ли се и за такива, които биха били в неин ущърб?

Линковете в неделя

Здравейте любители на интересните новини в неделя!

В днешната Неделна поща съм ви подготвил един кратък, но за сметка на това разнообразен микс от линкове, които си позволявам да коментирам мимоходом.

Проблемите около авторскоправната защита винаги са добри като за начало, така че започвам с новопоявилата се студия на тема “Copyright Infingement and Enforcement in the US”, публикувана от американския тинк-танк American Assembly. Според въпросната студия комбинацията от ниска цена и вседостъпна услуга е в състояние драстично да намали, а може би и да се пребори с нарушенията на авторското право.

Лично аз съм съгласен с този извод.

Една идея встрани от класическия двубой правоносител-нарушител са следващите два линка, които съм ви подготвил, като общото помежду им е, че водят към статии от блога на манчестърската баристърка Jane Lambert.

В първата си статия, позовавайки се на актуално английско решение, Jane разсъждава върху това доколко готварските рецепти могат да бъдат обект на права на интелектуална собственост. Нейната теза е, че само регистрацията на подходяща (фигуративна?) марка предлага разумна защита в тази сфера.

Темата и ми се стори интересна, защото именно блоговете за рецепти се радват на голяма популярност в родната ни блогосфера. Само Topbloglog листва над 240 бройки и това едва ли е всичко.

Така че готвачи, любители и профита, ако държите да защитите идентичността на вашите кулинарни достижения – газ към Българското патентно ведомство или най-добре директно към OHIM в испанския Alicante!

Във втората си статия, която ме заинтригува, Jane Lambert анализира две актуални английски решения свързани с болната за много програмисти тема, а именно патентоването на софтуер.

Според тенора на решениеята

едно изобретение, което осъществява принос към състоянието на техниката и е техническо по своята същност е патентоспособно дори ако този принос се осъществява изцяло на компютър и дори ако начинът, по който изобретението работи е изцяло в резултат на компютърна програма, работеща на този компютър. (Преводът мой)

Жалко, защото с това английските съдилища отново се доближават до линията на Европейската патентна служба и застават в малко или повече опасна близост до хлабавите американски стандарти. Че този подход излага програмистите на опасности, е ясно като бял ден.

За финал обаче както винаги досега съм запазил най-доброто!

В Швеция вече официално е призната религията копимизъм! Тя се явява нещо като спиритуално-огледалният образ на заявените от Пиратската партия политически цели, или както The 1709 Blog ги окачествява: информацията е свещена и копирането е едно от тайнствата и!

Дали по-сериозното практикуване на копимизма би обезмислило съдържащите се в линковете по-горе дискусии и би оставило хора като мен без работа?

Очаквам вашите мнения като коментари към тази Неделна поща и ви желая успешна и плодотворна седмица!