Лична неприкосновеност

ЕСПЧ: шегата със сексуалната ориентация на публична личност не нарушава правото на репутация по чл. 8 от Конвенцията

Снимка
er5g1qerg-1

В решението си по делото Goucha Sousa срещу Португалия Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) разглежда въпроса доколко “шега“ с официално обявената сексуална ориентация на публична фигура нарушава правото й на добро име и репутация. От правна гледна точка конфликтът е между правото на свободно изразяване по чл. 10 от Конвенцията и правото на личен живот (включващо правото на репутация) съгласно чл. 8 от същата.

За какво става дума?

Жалбоподателят Manuel Luis Sousa Goucha е един от най-известните телевизионни водещи в Португалия. Работи в медиите над 40 години. През 2008 публично обявява своята хомосексуалност. През 2009 по време на телевизионен куиз в ефира на португалската обществена телевизия RTP на участниците в предаването бил зададен въпросът: “Коя е най-добрата португалска телевизионна водеща?”

Възможните отговори включвали имената на три дами и това на жалбоподателя, като продуцентите на предаването заложили последното като “правилно”.

Manuel Luis Sousa Goucha подава тъжба за клевета и обида срещу RTP, продуцентската компания, телевизионния водещ и програмните директори. Твърди, че предаването навредило на репутацията му, тъй като смесило биологичния му пол със сексуалната му ориентация.

През 2011 първоинстанционният съд отхвърля тъжбата на Sousa Goucha като несъставомерна, а през 2012 това прави и апелативният съд в Лисабон като последна инстанция. Мотив: телевизионният куиз по своя характер е сатирично шоу и въпросът (а най- вече отгворът му) не целял да обиди известния водещ, нито да го наклевети, още повече, че последният изграждал и подхранвал публичния си образ с безспорно фемининното си сценично поведение.

Какво решава ЕСПЧ?

Съдът потвърждава установената си практика, че сатирата е специфична форма на артистично изразяване, която има за цел да провокира и настройва. Съответно, всяка намеса в правото на артистично изразяване трябва да бъде разглеждана с особено внимание.

Съдът приема, че португалските съдилища правилно

– са взели предвид липсата на умисъл у действията на ответника да увреди репутацията на жалбоподателя, съответно правилно

– са се водили не от субективното възприятие на жалбоподателя, а от преценката на “разумния зрител“ на предавания като процесното, т. е. как един такъв зрител би възприел инкриминираната “шега“ и правилно

– са установили необходимостта от това правото на свободно изразяване на ответника да надделее над правото на жалбоподателя да защита репутацията си.

Сума сумарум, Съдът заключава, че португалските съдилища са направили добър баланс между свободата на артистично изразяване съобразно член 10 от Конвенцията и правото на репутация на жалбоподателя съобразно член 8 от същата, което в този казус не е нарушено.

ЕСПЧ също така отхвърля твърдяното от Goucha Sousa нарушение на чл. 14 (забрана на дискриминацията) от Конвенцията, приемайки че няма индикации португалските съдилища да биха постановили различно решение, ако жалбоподателят бе хетеросексуален.

Не, работодателят няма право да следи личните ви чатове

Image: Keys on Keyboard by Intel Free Press on Flickr under CC BY-SA 2.0
8229504229_47a07ff41f_z

Точно така. Няма право, освен при наличието на много специфични предпоставки. И многоцитираното в последните 2 дни решение на ЕСПЧ по делото Barbulescu срещу Румъния не променя нищо съществено в тази насока.

Какви са фактите?

Между 2004-2007 жалбоподателят Богдан Бърбулеску (Bogdan Barbulescu) работи в технологична компания като инженер, отговарящ за продажбите. В рамките на служебните му задължения попадало ползването на служебен Yahoo Messenger акаунт (някой помни ли още какво беше това?), с който да общува с клиенти – най-вече да отговаря на техни въпроси, свързани със закупени продукти на компанията. Съгласно вътрешните правила на същата ползването на служебен ресурс за лични нужди е било забранено.

На 13 юли 2007 работодателят на Бърбулеску го упреква в нарушаване на въпросните вътрешни правила, което Бърбулеску отрича. Вследствие на това работодателят му предявява разпечатка от 45 страници, която свидетелства за множество лични разговори (чатове) на Бърбулеску със своята годеница и своя брат. Малко по-късно младият инженер е дисциплинарно уволнен.

Бърбулеску смята, че правата му са нарушени и се обръща към съда.

Какво решават румънските съдилища?

Както районният съд в Букурещ, така и апелативният съд в румънската столица приемат, че работодателят е действал правомерно 1) да забрани ползването на фирмен ресурс за лични нужди и 2) да подлага служителите си на наблюдение, с което макар и нарушавайки правото им на лична кореспонденция, 3) да си подсигури единственото ефективно средство за налагане спазването на вътрешните правила.

Какво решава ЕСПЧ?

Съдът решава делото на база установената си практика относно т. нар. „оправдано очакване за лична неприкосновеност“ (reasonable expectation of privacy) и в тази връзка изследва въпроса дали жалбоподателят е можел да има такова очакване при използването на служебния акаунт за Yahoo Messenger и с оглед наложената от работодателя забрана за ползване на служебен ресурс за лични нужди. В този смисъл Съдът разграничава между казуса на Бърбулеску и други случаи, в които ползването на служебен ресурс от служителите е било или позволено, или поне търпяно от страна на работодателя.

Съдът отчита като спорно и неизяснено по делото обстоятелство дали Бърбулеску е бил надлежно уведомен, че забраната за ползване е била скрепена с предупреждение, че служебната комуникация на служителя може и ще бъде следена от работодателя. Последният твърди, че е предоставил такова, но не прилага копие, а Бърбулеску отрича както да е получавал, така и да е подписвал нещо и прилага копие без никакви подписи.

Независимо от това, ЕСПЧ приема, че Бърбулеску не имал оправдано очаквано за лична неприкосновеност, ползвайки служебния (създаден само за комуникация с клиенти) Yahoo Messenger акаунт, както и че работодателят е имал право да следи и достъпва информацията в този акаунт, защото е разчитал, че там ще се натъкне само на службена, но не и на лична такава.

На базата на всичко това Съдът приема действията на работодателя за правомерни и отхвърля твърдяното от Бърбулеску нарушение на чл. 8 от Конвенцията.

Има ли още нещо?

Да, и това е особеното мнение на съдя Жозе Пинто де Албукерке (Jose Pinto de Albuquerque).

В него португалският представител изтъква частичното си несъгласие с останалите членове на съда със следните аргументи

 • качеството на правото на достъп до интернет като основно човешко право
 • качеството на споделяната от Бърбулеску лична информация (сексуален живот) като особено сензитивна
 • липса на специална забрана за ползването на интернет във вътрешните правила на този работодател
 • обстоятелството, че в съвремието ни все по-трудно работното време може да се раздели от свободното

Вместо извод

Нормално е работодателите да искат да установят и прилагат определени норми на поведение. Тези норми и съответните последици от прилагането им, обаче, трябва да бъдат ясно, недвусмислено и доказуемо съобщавани на служителите, особено когато представляват сериозно навлизане в личния живот на последните.

За служителите е важно да познават вътрешните правила и да ги спазват. Ако ползването на дадено крайно устройство или комуникационно средство – чат, мейл или фирмен акаунт в социална мрежа е предварително обявено като служебно, то служителят най-добре да се въздържа от ползването му за лични нужди.

Обратното също е вярно – липсата на вътрешнофирмени правила или забрани, съответно отсъствието на категорична уговорка за ползването на предоставени от работодателя крайни устройства или комуникационни средства го лишава от всякакво правно основание да следи протичащата там лична кореспонденция на служителите.

Разговор за Snowden и генерално за следенето в интернет

Image: Edward Snowden, courtesy of ЕПА / БГНЕС

Днес гостувах в Нашият ден (сутрешният блок на БНР Христо Ботев), където разговарях с журналистите Тео Иванов и Люба Константинова.

Личната неприкосновеност е мъртва

Image: Prism 1 by refeia on Flickr
PRISM 1

Разтреслият дигиталното ни общество PRISM скандал буквално разби илюзиите ми, че личната ни неприкосновеност онлайн може да разчита на каквато и да е защита.

Да, и това го заявявам с пълното съзнание, че никога не съм се съмнявал сериозно в честите предупреждения за съществуването на всеобхватни технически способи за следенето на интернет трафика.

Мислех (или по-скоро исках да вярвам), че на последното може да се противодейства с правни механизми.

Вече не мисля така, защото скандалът ми онагледи, че личната ни неприкосновеност е мъртва. При това де юре и де факто.

Особено неприятно ми е, че смъртоносният удар в случая идва не от обичайните заподозрени в лицето на правителствените служби, а от любимите ни нови, цветни и суперфенси залъгалки като Facebook, Google и Skype.

Защо?

Защото се оказва, че те са предоставяли на американската NSA достъп до всички потребителски данни, с които са разполагали. Доброволно, макар и сега да отричат. С което демонстрират отношението си към цялото европейско data protection тралала.

Решение?

Мисля, че няма. Не и истинско.

Кофти, но по всичко личи, че изборът ни се свежда до това да имаме или интернет, или лична неприкосновеност.

Като в оня виц, дето не можело хем оная работа до края, хем душата в рая.

 

П. С.

Една идея по-оптимистичен и предлагащ някаква алтернатива е този пост на Григор Гачев.

Издирване на спрейъри с помощта на безпилотни минисамолети?

Image: Eurocopter by Rainer Vandalismus on Flickr
eurocopter

Който е пътувал с влак в Германия най-вероятно е обръщал внимание на множеството художествено обработени със спрейове вагони, чието почистване само за миналата година е струвало на Deutsche Bahn сериозната сума от 7,4 милиона евро.

Че доставчикът не железопътната транспортна услуга се опитва да открие

крайно решение за този проблем

не би трябвало да учудва никого.

Разбира се, крайно за едни често е още по-крайно за други и това се онагледява много добре в материалите на немския вестник Bild am Sonntag и американския сайт BoingBoing, според които Deutsche Bahn ще се снабди с безпилотни летателни апарати, които да заснемат нанасящите вреди спрейъри.

Придобитите по този начин кадри трябва да послужат за издирването на нарушителите, а събраните допълнителни данни като GPS координати и час на деня – като доказателства относно извършеното деяние.

Големият въпрос, който се задава тук е дали

правото на собственост на Deutsche Bahn надделява

над правото на лична неприкосновеност на уличените по този начин спрейъри, както и какво ще стане, ако последните започнат да носят качулки или пък по друг начин да прикриват лицата си?

Да не забравяме, че по подобни причини на много места в Обединеното кралство има забрана за носене на суичъри (hoodies).

Тематиката е интересна, защото прекалено много прилича на онази, свързана с опитите на някои правоприлагащи органи и съдействащите им носители на авторски или сродни права да идентифицират, уличават и издирват обменящи си цифрово съдържание потребители на интернет.

Та така, от тук и фарисейският ми въпрос: следва ли правото на лична неприкосновеност да действа като шапка-невидимка, зад чието удобно прикритие да се нарушават основните права на други?

Какво мислите вие?

Работодатели следят служители: какво може и какво не

Image: Self Snitch by Poster Boy NYC on Flickr
Self Snitch

Вчера получих покана от Нова Телевизия да кажа няколко думи пред камерата за това, дали и доколко работодателите имат право да следят своите служители и/или работници на работното им място.

Репортажчето беше част от централната новинарска емисия (гледайте от 29:35 нататък), и въпреки краткото си времетраене предизвика оживена дискусия на социалните медии, която ме мотивира да обобщя правната рамка по схемата на въпроси, които си задавам, и на които отговарям едновременно.

Списъкът с въпросите не е изчерпателен, така че ако ви интересува нещо, което не е отразено тук – питайте в коментарната секция.

На това място съм длъжен да спомена, че правоприлагащите органи все още не са произвели съществена практика по тези въпроси, така че  написаното насетне представлява чиста проба лична преценка, поради което и препоръчвам да я четете cum grano salis.

Може ли работодателят да ограничи ползването на интернет на работното място?

Да.

Работодателят има право да се разпорежда с компютърните системи и интернет свързаността на работното място както намери за добре. Работодателят също така има интерес от това, служителите и/или работниците му да прекарват колкото се може повече време в изпълнение на служебните си задължения, а не в посещения на социални медии или сърфиране за лични нужди.

В тази връзка работодателят може да забрани достъпа до определни сайтове – на пример социални медии (Facebook, Twitter, G+) или приложения (Skype), като предпоставката за тази забрана е тя да е разпоредена в рамките на т. нар. правилник за вътрешния трудов ред (чл. 181 от КТ).

Служителят и/или работникът е длъжен да съблюдава забраната, когато тя е част от вътрешния правилник и е надлежно доведена до неговото знание (съставлява неразделна част от трудовия договор).

Какво рискувам, ако наруша тази забрана?

Санкция.

Нарушението на правилника за вътрешния ред представлява „нарушение на трудовата дисциплина“ (чл. 187, т. 10 от КТ), което може да доведе до дисциплинарни наказания (чл. 188 от КТ), най-тежкото от които е уволнението (чл. 188, т.3 от КТ).

Може ли работодателят да чете личните ми имейли или чатове без мое разрешение?

Не.

Личната електронна комуникация (имейл, чат, sms) представлява кореспонденция по смисъла на чл. 34 от КРБ и нейната тайна е неприкосновена, доколкото със съдебно решение не е постановено противното.

Ако работодателят наруши неприкосновеността на кореспонденцията, то чл. 171, ал. 1, т. 3 от НК го заплашва с лишаване от свобода до една година, а ако извършва деянието в качеството си на длъжностно лице (а това е типично за работодателите), то лишаването от свобода е вече от една до две години (чл. 171, ал. 2 от НК).

В случай, че неспазването на конфиденциалността на кореспонденцията не съставлява престъпление по смисъла на НК, то на работодателя най-вероятно ще бъде наложена административна санкция –  глоба от 1 000 до 10 000 лв (чл. 327, ал 1 от ЗЕС).

Може ли работодателят да чете служебните ми имейли без мое разрешение?

Да, ако те са изцяло служебни.

Ако планира да достъпва кореспонденцията на служителите и/или работниците си със служебен характер, работодателят трябва първо да забрани използването на съответния имейл за лични цели, защото в противен случай рискува да наруши конституционно гарантираните права на служителя и/или работника чрез разкриване на съдържанието на личната му кореспонденция.

Мога ли да ползвам интернет на работното си място за лични цели, когато това не е забранено изрично?

Да.

При липса на конкретна уговорка от значение е поведението на работодателя, особено ако със същото той дава да се разбере, че не възразява на такова ползване.

По-интересният въпрос тук се отнася до времето, което служителите и/или работниците могат да прекарват онлайн за личните си работи и по скромното мнение на пишещия тези редове блогър то следва да се ориентира според предвидените на въпросното работно място почивки.

С други думи, във времето си за почивка служителят може да избира между пушене/ядене/пиене или разходка от една страна, и посещението на сайтове или социални медии от друга.

Може ли работодателят да инсталира камери за видеонаблюдение на работното място?

Зависи.

Първата пречка, която по моя преценка може да постави кръст на плановете на работодателя е чл. 127, ал. 2 от КТ, според когото

Работодателят е длъжен да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Няма съмнение, че за повечето служители не би било приемливо да се намират под непрекъснато видеонаблюдение, което те най-вероятно ще възприемат като обида и накърняване на личното им достойнство.

От друга страна, обаче, съществуват работодатели, които имат много сериозна необходимост от оптимизиране на трудовата дисциплина или корпоративната сигурност.

Проблемът е, че тази потребност поражда сблъсък между  интересите на служителите и/или работниците от една страна и онези на работодателя от друга, а в установената практика (по света и у нас) подобни конфликти се решават, като се направи преценка коя от страните има нужда от повече защита.

В този смисъл монтирането на видеокамери би било допустимо единствено, ако целите, които то преследва, не могат да да бъдат постигнати, без да се засяга личната сфера на служителите и/или работниците.

Per argumentum e contrario, монтирането ще е непропорционално и недопустимо, ако работодателят може да постигне целите си с помощта на други механизми за контрол и проследяване на трудовия процес, без да се налага използването на толкова крайна мярка, каквато е видеонаблюдението на работното място.

Друга сериозна пречка пред намеренията на работодателя може да представлява Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД), тъй като видеонаблюдението представлява техническа форма на обработка на лични данни, пряко идентифициращи физическите лица посредством видео и звукозапис на трудовия процес в помещенията.

В тази връзка е необходимо да се спазват разпоредбите на ЗЗЛД, свързани с изискванията при обработката на лични данни съгласно чл.2, ал.2  – определяне на конкретната цел за обработка на данните; пропорционалност на целите, за които се обработват, заличаване и коригиране в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.

Това автоматично превръща работодателя в администратор на лични данни, което пък поражда определени задължения за него, на пример задължителна регистрация пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която на свой ред може да не разреши наблюдението или пък да издаде задължителни предписания относно реда и начина, по които то да се извършва.

Last but not least  идва може би най-силното оръжие, което ЗЗЛД дава в ръцете на служителите и/или работниците – съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 обработването на лични данни е допустимо, само ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.

Сиреч, видеонаблюдението отпада, ако служителите не се съгласят изрично (=писмено) с него.

Ако някой се интересува – сценарият с видеокамерите е отиграван пред КЗЛД, която с решението си в конкретния случай забранява наблюдението и разпорежда демонтирането на снимачните устройства, както и унищожаването на записите.

[P. S.]

Вижте също така коментара, оставен от Пейо, в който той прави аналогия с разпоредбата за работа от разстояние (чл. 107и, ал. 3, т. 7 от КТ)  и формулираните там предпоставки за (видео)наблюдение.

INDECT или колко още масово наблюдение искаме да понесем

Image: *
CCTVОня ден получих покана от БНР, програма Христо Ботев, да участвам в предаването им Нашият ден.

Участието ми бе днес между 08:30 и 09:00 часа и темата, в чийто коментар се включих, бе набиращият информационна скорост проект INDECT.

Въпреки наличието на хубавата статия в Уикипедия на български, което предполагам прави темата относително позната сред по-информираните кръгове, тя е силно неизвестна за по-широката публика.

В този смисъл реших да драсна няколко реда и в допълнение на вече достъпната информация да споделя с вас онова, което знам по въпроса.

Започвам съвсем тривиално, а именно с това, че INDECT е класически,

финансиран със средства от 7-ма рамкова програма

на Европейския съюз проект.

Вероятно с цел повишаване на квотата му на финансиране (от 50 на 75%) проектът се явява шарена смес от академични центрове, държавни институции и търговски дружества.

Според базата данни на портала Cordis, INDECT се състои от 17 консорциални члена, сред които се намира и Техническият Университет в София.

Да, отново ще можем да сме горди, че

и ний сме дали нещо на света!

Каква е същността на проекта INDECT?

Тук, мисля, една доста добра отправна точка ни дава името му, което представлява един малко или повече добре звучащ и запомнящ се акроним.

При изписването на съставните му части се разкрива следната картина

INtelligent information system supporting observation, searching and DEteCTion for security of citizens in urban environment.

чиито най-тъмни краски са съставени от словесната комбинацията observation, searching и detection.

Според сайта stopp-indect.info, проектът включва познатото ни добре улично наблюдение, характеризирайки се допълнително с това, че комбинира последното с информация, старателно събирана онлайн – най-вече в добре посещавани форуми и социални мрежи.

Получените по този начин резултати ще бъдат включвани в база данни, която постоянно ще бъде актуализирана и допълвана с нови данни, идващи от

 • информационните потоци на камерите за наблюдение;
 • локализирането на местоположението на притежателите на мобилни устройства (преди всичко на смартфони);
 • биометричното разпознаване на физически лица и
 • мониторинга на електронните съобщения (най-вече чрез задържането на трафични данни).

С каква цел?

Според представите на участниците в проекта, резултатите от масовото наблюдение ще служат за извеждането на определени типове поведение, които да бъдат автоматично маркирани като подозрителни.

Сигурно вече се питате към кои типове поведение би се отнасяло това?

Някои проблясъци можем да открием в резултатите от проведените с полски полицаи тестове, които са определили следните типове поведение като подозрителни

 • безцелно шляене
 • събиране на повече от N на брой лица на едно място
 • кражба на кола
 • тичане
 • падане (строполяване) на земята
 • забравяне на багаж
 • застояване на едно място по-дълго от N на брой минути
 • крясъци
 • престрелки, експлозии
 • ругатни, псувни

И с какви последствия?

Според коментар в авторитетния немски вестник Die Zeit, набелязани като подозрителни лица ще бъдат идентифицирани с помощта на специфична търсачка, издирвани с помощта на камерите за наблюдение и следени от полицията чрез безпилотни летателни апарати.

Защо това трябва да ни интересува?

Защото INDECT

 • иска да знае какво правим, преди ние самите да го знаем, както и да определя какво е нормално и какво подозрително.
 • притежава всички предпоставки да нарушава личната ни непрокосновеност по невиждан до сега начин.
 • е кошмар, който дори Джордж Оруел не е могъл да предвиди.

Не знам за вас, но аз искам да си го спестя.

*CCTV by Duncan on Flickr

CISPA: вие питате, аз отговарям

Image: CISPA – The solution is the problem by DonkeyHotey on Flickr
CISPA - The solution is the problem

В рамките на разгорещения дебат, който се води около новото и заплашващо да ни залее откъм Атлантика законодателно цунами, бях неколкократно помолен от аудиторията на този блог да представя своите мисли и най-вече обяснения.

Темата е достатъчно сериозна, така че ще си спестя лиричните отклонения и ще почна направо по същество.

Що е то CISPA?

Поредният вещаещ нищо добро акроним, който навлиза в полезрението ни означава Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. От тук можете да си дръпнете копие на гласувания му преди седмица в долната камара текст.

CISPA се явява допълнение и изменение към американския National Security Act of 1947, който (както може да се предположи от годината на приемането му) трябва, нека го кажем по-скоро ефемистично, да бъде адаптиран към реалностите на съвремието.

Така погледнато, модерното допълнение на овехтелия закон претендира да бъде нещо като превантивен вал, който да позволява на правоприлагащите органи да се борят по-ефективно с

киберпрестъпления, потенциални заплахи за националната сигурност, детска порнография или трафик на хора.

Как CISPA ще постига целите си?

Въпреки че CISPA не съдържа типичните за американските закони general purposes, отговорът на този въпрос може лесно да се съзре в нейното име, чийто централен елемент е intelligence.

Лично аз бих превел този термин като

събиране на информация с помощта на специални или тайни служби

или най-паче като шпионаж.

Ако след това насочим вниманието си към следващия му по важност елемент, а именно cyber, то вече почти сме наредили пъзела и ни става ясно, че CISPA ще преследва и изпълнява целите си, като улеснява правоохранителните органи при събирането на информация в интернет, както и при последващото й споделяне помежду им.

Тезата, която изграждам тук сякаш се потвърждава от следната формулировка

The Director of National Intelligence shall establish procedures to allow elements of the intelligence community to share cyber threat intelligence with private-sector entities and utilities and to encourage the sharing of such intelligence.

Интересното е, че събирането и споделянето на информация освен администрацията обхваща още частни фирми и доставчици на комунални услуги. Тук налице са следните две особености: (1) въпросните фирми или доставчици трябва да бъдат сертифицирани, сиреч да се наслаждават на доверието на правителството и (2) участието им в шпионажа е доброволно.

С оглед на последното наистина не мога да разбера мотивацията на компании като Facebook, Microsoft или Verizon да присъстват в списъка на поддръжници на CISPA

Каква информация ще се събира с помощта на CISPA?

Това ще да е обвитата във воала на обтекаемостта cyber threat information. Същата, според съдържащата се в края на закона легална дефиниция, е

information directly pertaining to a vulnerability of, or threat to, a system or network of a government or private entity, including information pertaining to the protection of a system or network from
(A) efforts to degrade, disrupt, or destroy such system or network; or
(B) efforts to gain unauthorized access to a system or network, including efforts to gain such unauthorized access to steal or misappropriate private or government information.

Не знам как ви се струва на вас, но според мен тази дефиниция е много широка и е насочена преди всичко към личните данни на интернет потребителите. Не са предвидени каквито и да е safeguards в полза на последните.

Има ли сходства между CISPA и SOPA/PIPA или дори ACTA?

Хмм, не знам дали на този въпрос може да се даде еднозначен отговор към момента.

За разлика от стопираните заради реакцията на онлайн общността закони или пък подложеното на сериозни дебати Търговско споразумение за борба с фалшифицирането, новият шпионски закон не съдържа изрични препратки към закрилата на интелектуална собственост.

Това, разбира се, не означава, че не може да бъде прилаган и в тази сфера и за това имам следните предположения:

(1) т. нар. и дефинирани в закона cybersecurity systems могат да се използват

… to identify and obtain cyber threat information to protect the rights and property

и

(2) някои от нашите са направили скрийншот от сайта на конгресмена от Мичиган Майкъл Роджърс (Michael Rogers), от който ясно се чете

H.R. 3523, the Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, safeguards U.S. jobs by making it easier to identify and combat cyber threats, which steal over $200 billion in American intellectual property every year.

Ако предположенията ми се сбъднат, то ще станем свидетели на една истински перфидна акция, защото законът, който се продава на народонаселението като защитаващ националната сигурност – и в този смисъл интересите на всички – всъщност ще послужи като долнопробен параван, който да обслужва интересите само на малцина.

Има ли сходства между CISPA и директивата за задържане на трафични данни?

Да, определено и те се изразяват в това, че и двата нормативни документа третират събирането, обработването и задържането на лични данни с претенцията, че осъществяват антикриминална превенция.

Другото общо помежду им са използваните неясни дефиниции, като на пример при cyber threat information в случая на CISPA или serious crimes у директива 2006/24.

Какво ще е въздействието на CISPA извън територията на САЩ?

Според мен голямо, защото нека не се заблуждаваме – икономическото и политическото влияние на Съединените Щати върху интернет е огромно. С такова законодателство не ще бъде далеч моментът, в който всеки софтуерист или пък критично настроен публицист ще има много добрия шанс да се превърне в cyber threat и като резултат ще има да си ги гледа Щатите само през крив монитор.

The worst case би настъпил, ако – противно на всякаква здрава (и пазарна) логика – към списъка на поддръжници се присъединят още Google и Twitter и запачнат да споделят информацията на своите потребители със задокеанския law enforcement.

За финал

искам да уточня, че правоохранителните органи могат да се сдобият с така желаната информация и сега, макар и само с цената на съдебно нареждане.

За кой гявол им е да си спестяват пътя до кадията – е, това нито CISPA, нито нейните поддръжници желаят да споделят.

 

P.S. Ще се радвам да обсъдим допълнителни въпроси, добавки или мнения в коментарите под статията.

Писмо от Австрия: народът срещу трафичните данни

Image: AK Vorrat

 На 1 Април 2012 г. в Австрия влиза в сила промененият закон за далекосъобщенията, с когото се транспонира директива 2006/24

проблемната директива за задържане на трафичните данни

Така след почти 5 години съпротива Австрия се превръща в една от последните държави в Европейския съюз, които да претворят директивата в националното си законодателство.

Нейсе, интересното в случая е друго, а именно че австрийската гражданска инициатива AK Vorrat обяви, че

ще сезира конституционния съд

вземайки за пример съдебните битки у нас, в Румъния, Германия и Чехия.

AK Vorrat призовават всички заинтересовани да се присъединят към каузата и да атакуват промените в закона, внасяйки своята индивидуална жалба пред конституционния съд. Колегите дори са подготвили онлайн форма за попълване, която генерира пълномощно към избрания да води делото адвокат.

Тук ще е редно да отворя скоба и да поясня, че чл. 140 от конституцията на Австрия изрично предвижда възможността конституционния съд да бъде сезиран индивидуално.

От всекиго.

Прочее, не би било никак лошо такава възможност да имаме и тук, в нашето свидно българско отечество.

Предвид особената си връзка с алпийската република, веднага

попълних и разпечатах пълномощното

което след като снимах пуснах по пощата.

Срокът за изпращане е до 18 май и съм бая любопитен колко ли човека ще се присъединят.

Ще следя казуса от близо и ще ви ъпдейтвам съответно.

За тенджери, тигани и защита на лични данни

*)
Днес на кръстовището на Витошка и Патриарха ме спря и заговори възпитан младеж – служител на Zepter, компания известна като производител на висококачествени домакински съдове.

 

– Добър ден, желаете ли да учствате в анкетата, която провеждаме?

– За какво става дума?

– Ами за това колко често на ден мислите за своето здраве…

– Хмм, ами не знам… не много често…

– А от колко члена се състои Вашето домакинство?

– От … – му отвръщам и започвам да се чудя къде ще му излезе краят.

– И колко често готвите вкъщи?

– Не много често. Защо ме питате всичко това? –

– Почти сме готови – забърза се той – само да ми кажете от какви заболявания боледуват членове на вашето домакинство – и започна да изрежда – диабет, високо кръвно, сърдечно-съдови заболявания?

– ?!? – мисля че гримасата ми беше недвусмислена.

– Ами това е само за анкетата – каза сконфузено и додаде – Последен въпрос: име и телефон за връзка?

– Е, това вече е прекалено – не се сдържах аз. – Защо да споделям всички тези лични данни с Вас или с работодателя Ви?

– Ами може да спечелите награда и…, за да можем да Ви уведомим…

– Благодаря, нямам интерес. –  му казах вече не съвсем дружелюбно и си продължих по пътя.

След това си мислих колко ли души днес е интервюирал и колко ли от тях наивно-добродушно са си казали всичко, което ги е попитал. Но още по-интересният въпрос е за какво изобщо са им на Zepter тези информации? По-какъв ли начин могат да им бъдат полезни?

Все едно – искам да ви предупредя да не споделяте лекомислено лични информации и данни. И да не се чувствате неудобно от това, че защитавайки личната си сфера сте “отсвирили” поредния анкетьор.

Колкото повече такива реакции на интервюирани достигат до Zepter, толкова по-скоро освен за тенджери и тигани ще се замислят и за защита на лични данни.

* Image: Zepter International Home Art