Международна подсъдност

Недей да хейтиш фирмата ми от чужбина, че ще те съдя у дома!

Клеветят фирмата ви онлайн от чужбина – търсите обезщетение пред съда по адрес на управление.