Tag: БНР

Ден за защита на личните ни данни

Image: Eye I by Thomas Tolkien on Flickr

Eye I

По инициатива на Съвета на Европа, от 2007 насам на 28 януари се отбелязва Деня на защитата и неприкосновеността на личните (ни) данни, чиято главна цел е да подсеща нас, гражданите, да не забравяме колко много от

личната ни информация се събира и обработва

от различните по вид администратори на лични данни, защо това се прави и с какви права разполагаме в това отношение.

Днес редакторите на Нашият ден (сутрешния блок на програма Христо Ботев) по БНР бяха решили да отделят около 40 минути за темата и бяха поканили като събеседници моя милост заедно с председателя на КЗЛД Венета Шопова.

Застъпвах тезата, че задължението за внимателно отношение към личната информация е споделено между администраторите на лични данни и физическите лица, и че добър пример за това може да бъде абсолютно легитимният отказ на последните да позволяват копирането на личните им документи.

Когато пък на изпроводяк водещият поиска да дам

конкретна препоръка

на гражданите как да се възползват от правата си, обобщих че те

  • трябва внимателно да четат договорните условия, по силата на които предоставят достъп до личните си данни;
  • е добре да изискват информация от администраторите относно каква тяхна лична информация е предмет на обработване, както и да изискват корекцията на неточно обработената такава, и че
  • разполагат включително с правото да искат заличаването на всякакви данни, когато те са събрани в надвишаващ необходимия за целта на обработването им обем.