ЕСПЧ: униформените полицаи са длъжни да носят обозначения 1
Основни човешки праваДостъп до информация

ЕСПЧ: униформените полицаи са длъжни да носят личен знак при акции

Липсата на обозначение е недопустима, тъй като може да доведе до чувство за безнаказаност, а оттам и до още повече бруталност.