Tag: deep packat inspection

Писмо от Холандия: само неутралната мрежа е истинска мрежа

Image: Amsterdam clogs dailyshoot by Leshaines123 on Flickr
Amsterdam clogs dailyshoot

Преди по-малко от година долната камара (Tweede Kamer) на холандския парламент прие проектозакона за мрежова неутралност и този акт беше повод за широко изразена радост измежду радетелите за свободен достъп до интернет и информация като цяло.

За окончателното приемане на закона обаче бе нужно и неговото гласуване в горната камара, или Сената, на малкото кралство и това се случи вчера.

Какво пише в закона?

Обновеният холандски Закон за далекосъобщенията (Telecomwet) забранява блокирането и изкуственото забавяне на скоростта при интернет доставката. Понеже последното се осъществява най-често с помощта на т. нар. deep packet inspection, въпросната технология ще подлежи на сериозна регулация и тя на практика тя ще бъде допустима само при изчерпателно изброени в закона условия, или, когато потребителите са дали изричното си съгласие.

Друга интересна особеност на новоприетия закон е ограничаването на възможностите за прекъсване на интернет свързаността, като това ще бъде възможно само в случаи на измама или неплащане на дължима и фактурирана сума.

Какво означава това?

Мисля, че най-точният и най-краткият отговор е: засилване на правата на потребителите на интернет.

Така от една страна потребителите ще могат да разчитат на ясно разписани правила, както и на сигурността, че интернет доставчиците не ще могат да ограничават, спират или блокират достъпа до определени приложения.

Какви приложения ли?

В черния списък на доставчиците най-често влизат онези апликации, които или дублират собствените им услуги (Skype, видео по поръчка) или са в състояние да им докарат проблеми, какъвто обикновено е случаят с програмите, свързани с P2P трафика.

От друга страна, забраната за нарушаването на интернет свързаността изглежда като доста надежден инструмент срещу разните му там модели на трите удара и прочее праводържателски въжделения.

С други думи: само еднаквото третиране на всеки байт от информационния поток гарантира наличието на истинска мрежа и свързаното с нея право на информационен достъп.

Има ли друго интересно?

Да, и това е, че едновременно с циментирането на мрежовата неутралност в рамките на същия този Telecomwet се осъществява дългоочакваното транспониране на директива 2009/136, позната и като e-privacy directive. Тук за разлика от холандците не изоставаме, даже сме ги и изпреварили леко: у нас това се случи през декември миналата година и промените влязоха в новосъздадения чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

В завършек

да кажа, че макар и мрежовата неутралност да не спада към най-наболелите проблеми у нас, ще е много положително, ако родната политика се огледа в северозападна посока и вземе та привнесе малко добри практики от Низоземското кралство.

Мрежовата неутралност отново пред проблеми

Image: BEREC biroja atklasana Riga by Latvian Foreign Ministry on Flickr
BEREC biroja atkl??ana R?g?

Знаете ли кой или какво е BEREC?

Става дума за т. нар. Body of European Regulators for Electronic Communications или Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Тези юнаци съществуват благодарение на Регламент 1211/2009, резидират в латвийската столица Рига и задачата им е действат като един вид форум за сътрудничество между националните регулаторни органи и Европейската комисия.

Защо ви казвам всичко това и каква е връзката със заглавието на темата ли?

Вчера попаднах на едно интересно тяхно изследване [PDF], което се занимава с (проблемите на) мрежовата неутралност в Европейския съюз.

От него става ясно, че BEREC са анкетирали 400 оператори на мрежи и доставчици на интернет услуги в Европа (250 стационарни и 150 мобилни), добър брой от които са заявили, че често прибягват до блокиране и филтриране на VoIP и P2P трафика в мрежите си.

Действията си операторите оправдават с „мрежова сигурност“ и „избягване на прекомерен трафик“.

Притеснителното е, че за целта операторите впрягат технологията позната като Deep Packet Inspection, която обикновено се използва за извличане на информация от данни в интернет (data mining), както и за следене, подслушване и цензура.

С нетърпение очаквам BEREC да публикуват подробния си доклад, както и каква ще бъде реакцията на Нийли Крус (Neelie Kroes).