Електронни съобщения

ITU стандартизира следенето чрез Deep Packet Inspection

Image: WCIT 2012 by itupictures on Flickr Онези от вас, които се интересуват от регулацията на електронните съобщения със сигурност знаят, че в момента в Дубай протича WCIT или конференцията на Международния съюз по далекосъобщенията (Internetaional Telecommunication Union или ITU).…