Американската инономика печели от „честната употреба“

Днес ми попадна студията FAIR USE IN THE U.S. ECONOMY, която икономистите Thomas Rogers и Andrew Szamosszegi са изготвили по поръчка на неправителствената организация Computer & Communication Industry Association.

В студията си авторите изследват предприятия, които в рамките на дейността си разчитат на т. нар. „честна употреба“ на произведения на трети лица. Става дума предимно за производители на хардуер, разработчиците на софтуер, оператори на интернет търсачки и новинарски сайтове.

Главната теза на авторите е, че

  • тези предприятия са понесли икономическата криза на последните години по-добре в сравнение с други, като не само не са претърпели спадове и загуби, а  са успели да увеличат приходите си от $ 3,4 билиона през 2002 г. на  $ 4,7 билиона през 2009 г.;
  • тези предприятия произвеждат окло 17% от брутния вътрешен продукт на САЩ и
  • този пазарен успех би бил немислим без нормираната възможност, която предоставя „честната употреба“, а именно – да се ползват произведения на авторското право без за това да е необходимо съгласието на съответните правоносители.

Самоналагащият се

извод

е, че „честната употреба“ вече се е превърнала в

прекалено важен фактор

в американската икономика и следователно всякакви посегателства и ограничения върху нея, особено онези залегнали в многодискутирания законопроект на т. нар. PROTECT IP ActНЕ трябва да намират подкрепата на законодателните органи на САЩ.

1 thought on “Американската инономика печели от „честната употреба“

Comments are closed.