Версия 2.0 на Mozilla Public License предстои да бъде публикувана

Image: *
Знаех, че от малко повече от година се работи над новата версия на Mozilla Public License, като в средата на август 2011 Mozilla Foundation публикува Release Candidate 1 на новия лицензионeн текст.

В момента текстът се обсъжда от общността и, ако не събере много принципни възражения, ще бъде публикуван като окончателен за версия 2.0.

Кое налага обновяването?

Статии от блогове, както и публикуваният от фондацията FAQ се опитват да наложат следните три аргумента:

1. Яснота

Новият текст бил по-кратък, ясен и лесен за разбиране.

Лично аз никога не съм смятал MPL за концептуално ясeн лиценз. След като прегледах текста на новия release candidate се убедих, че почти нищо не се е променило – езикът на лиценза продължава да бъде повече от византийски и съвсем не лесен за разбиране дори от юристи.

Приятната изненада тук е изричното упоменаване на „честната употреба“. Принципно и до сега по пътя на тълкуванието се стигаше до резултата, че последната имаше своята приложимост в сферата на MPL, но поясненията все пак са полезни.

2. Интернационализация

Определено интересни са промените в международната подсъдност и приложимото право: компетентни сега са съдилищата разположени на територията на „основното място на стопанска дейност“ на ответника.

Това е значително подобрение в сравнение с предходната версия, обявяваща за компетентни единствено съдилищата в Калифорния.

Настоящата разпоредба генерално е в унисон с Регламент 44/2001, според който общата компетентност се ориентира по местоживеенето или управленското седалище на ответника.

Подобна е ситуацията с клаузата, отнасяща се до избора на приложимо право. Според нея компетентният съд при „основното място на стопанска дейност“ на ответника прилага „своето право“ и по този начин следва известния предимно в международното публично право принцип na териториалността.

NB: Тази клауза се прилага само по отношение на договорните въпроси и не засяга авторското право.

3. Патенти

Понеже не открих никакви съществени промени в сравнение с предходната версия, не съм съгласен с твърдението, че

In response to the changes in the patent landscape over the past decade, the patent language has been changed as well.

Извод

Каквото и да е наложило обновяването на MPL, на този етап то изпада доста минималистично.

Всичко на всичко, единствената истински полезна новост се свежда до клаузите, регулиращи подсъдността и приложимото право.

* Mozilla-copyright by David Vignoni, SoothingR, HereToHelp, etc on Wikimedia Commons