За облаците и хвърчащите в тях кутии

clouds6photo © 2008 Avenue 3362 | more info (via: Wylio)
Случи се така, че в последните няколко дни прочетох два блог поста на тема „облачни“ или клауд услуги (cloud services).

Първо попаднах на поста на Йовко Ламбрев, а днес Комитата беше споделил в Google Reader пост на Дончо Ангелов. Общото между двата постинга бе, че се отнасяха до Dropbox (един от водещите доставчици на облачни услуги) и конкретно до обновените им условия на ползване.

Прочетох условията и трябва да се съглася с тенора на цитираните по-горе автори: условията са проблематични както за индивидуалния потребител, така и за бизнес клиента.

Предлагам кратък анализ на „топ 5“ от проблемните според мене условия:

1. Dropbox се предлага „AS IS“

Това означава, че доставчикът предлага услугите без да гарантира нито специфична наличност, нито определено качество.
При ползване на безплатен акаунт това може би изглежда „справедливо“, но може ли да бъде задоволително за плащащия бизнес потребител?

Лично аз си задавам въпроса доколко и дали изобщо Dropbox са уверени във възможностите и капацитета си.

Изводът е, че услугата не се препоръчва при „mission criticle“ задачи, където се изисква надеждна работна среда. Като по-скоро неприятна алтернатива за бизнес потребителя, който зависи от облачната услуга, за да изпълнява договорни задължения към клиенти, се налага ограничаването на собствената му отговорност към въпросните клиенти.

2. Отговорност нулева

Dropbox много сериозно ограничава отговорността към потребителите си.
За непреки щети възникнали в следствие на неизпълнение на договорните задължения на Dropbox, отговорността им към потребителите е ограничена

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW

На практика Dropbox не носи никаква отговорност.
Възможно ли е това изобщо?
Предвид избора на калифорнийско щатско право и подсъдност в Сан Франциско, отговорът е „да“.

Отново  изводът за бизнес потребителя е на свой ред да ограничи отговорността към клиентите си, доколкото това е възможно.

3. Сигурност на данните

Съдейки по това което прочетох, не бих препоръчал никому да качва чувствителни или поверителни данни в облака на Dropbox. От условията им излиза, че нито могат да пазят поверителността на такива данни, нито да ги възстановят, ако се случи да изчезнат.

От друга страна и бидейки американска компания, Dropbox са длъжни да спазват американския Patriot Act, който ги задължава да предоставят всякакви качени при тях данни на щатски правителствени организации.

4. Авторски права

Как да направиш мръсно на клиент на Dropbox? Просто го набеди, че нарушава авторските права на трети лица. На такова основание условията на Dropbox обещават бързо затваряне на акаунти…

5. Защита на личните данни

Тук да погледнат „администраторите на лични данни“ според ЗЗЛД и да имат предвид, че позволяват на Dropbox да обработва качените от тях данни за целите на Dropbox!
Освен това е нужно да се знае, че (извън тесно регламентираните случаи) лични данни не бива да напускат територията на Европейската Икономическа Общност.

Сума сумарум

клауд услугата на Dropbox излиза интересна едва ли не само за данни от банално естество, чиято загуба не би причинила сериозни главоболия на собственика им.

Или?