И нека все пак бъде светлина!

                 Image: Let there be light! by Edwin Dalorzo on Flickr
Let there be light!

Днес повече от 7 000 сайта (между които някои много значими) ще протестират против подготвяното законодатлество SOPA/PIPA.

Протестът ще се изразява в затъмняването (black out) на сайтовете, като по тези начин те станат недостъпни за посетителите си и на последните буквално се онагледи очакваният резултат от приемането на SOPA/PIPA.

Сред българските сайтове също има последователи на протеста – на пример блоговете на Асен Генов и Светла Енчева.

При все

че окачествявам задаващото се от Америка законодателно цунами като изключително проблематично не само от правна, но и от технологична гледна точка, моето виждане относно състоящия се протест е по-диференцирано и поради това реших да оставя De Libertate Iuris Digitalis достъпно (докато евентуално не бъде препречено свише).

Защо?

Предполагам това биха ме попитали мнозина. – Че нали подзаглавието на сайта ти гласи „Блог за правото и свободата на дигиталните технологии“?

Отговорът е прост.

De Libertate Iuris Digitalis съществува

за да може активно (i) да информира относно цифрови права, свободи и задължения, (ii) да ги разяснява на по-широката аудитория, и по този начин (iii) да въздейства както на нея, така и (поне косвено) на гледащите от високите балкони на властта законотворци и законоизпълнители.

Надеждата ми е, че информирайки се по-добре по темите, които предствям и разисквам, читателите на блога не само ще могат да формират собствено мнение по тях, но и в по-дългосрочен план ще могат по-лесно да взимат политическите решения, които да са в унисон с вече изградените им виждания.

Нека не забравяме едно

а именно, че лошите законодателства в демократичните общества са възможни, само защото гласуващите ги законотворци са били легитимирани за това от своите избиратели!

Така че вярвам, че всички онези, ползващи блогове и социални медии със същата или с подобна на моята цел, могат да я постигнат само със средствата на максимална отвореност, достъпност и, разбира се, светлина.

Който е на друго мненине – нека дърпа шалтера.