Комерсиализация на революцията или чии са правата над марката „Occupy Wall Street“?

Image: Day 12 Occupy Wall Street September 28 2011 Shankbone 17
by david_shankbone on Flickr

Day 12 Occupy Wall Street September 28 2011 Shankbone 17

В последно време все по-често ставаме свидетели на опити за интелектуалното монополизиране на термини, които се наслаждават

на изостреното внимание на медиите –

говоря за опитите да се регистрират търговски марки върху тези термини, за да могат те да се използват изключително за маркетирането на различни стоки или услуги.

В тази връзка, сеща ли се някой за опита на Disney да регистрира „Seal Team 6“, каквото е името на военната част убила Осама Бин Ладен, като търговска марка?

Комуто това се струва

перверзно

нека знае, че  на 24 октомври 2011 под номер 85454550 организацията Occupy Wall Street AKA Friends of Liberty Park е подала заявка пред патентното ведомство на САЩ (US PTO) за регистрацията на марката „Occupy Wall Street“ за стоки от класове 16 (печатни материали), 18 (чанти) и 25 (облекло), както  и за услуги в клас 41 (забавление).

На същия този 24 октомври под номер 85454831 е входирана още една заявка за регистрация на марката „Occupy Wall Street“ – този път от базираната в Калифорния компания Fer-Eng Investments, LLC и (само) за клас 25 (дрехи).

Една идея по-бързи, макар и не дотам имитаторски настроени са били от невадската KG Power, LLC – на 23 октомври под номер 85453994 те са заявили регистрацията на търговската марка  „OCCUPY“ в клас 25.

А това, че понякога е нужен

по-голям размах

ни доказва Chris Angelo, който не се задоволява само с това да окупира Уолстрийт, а посяга директно на американската столица, заявявайки под номер 85440738 марковата регистрация за „OCCUPY D.C. 2012“, очевидно с идеята да продава дрехи (клас 25) с нейна помощ.

Какво следва от всичко това?

Ами докато революционерите се налудуват, ще се намерят и такива, които да оберат марковия каймак и да го обърнат в пари.

Мигар при мастер франчайзполучателите на Маркс, Енгелс и Ленин беше другояче?

2 thoughts on “Комерсиализация на революцията или чии са правата над марката „Occupy Wall Street“?

Comments are closed.