Линковете в неделя

Здравейте любители на интересните новини в неделя!

В днешната Неделна поща съм ви подготвил един кратък, но за сметка на това разнообразен микс от линкове, които си позволявам да коментирам мимоходом.

Проблемите около авторскоправната защита винаги са добри като за начало, така че започвам с новопоявилата се студия на тема „Copyright Infingement and Enforcement in the US“, публикувана от американския тинк-танк American Assembly. Според въпросната студия комбинацията от ниска цена и вседостъпна услуга е в състояние драстично да намали, а може би и да се пребори с нарушенията на авторското право.

Лично аз съм съгласен с този извод.

Една идея встрани от класическия двубой правоносител-нарушител са следващите два линка, които съм ви подготвил, като общото помежду им е, че водят към статии от блога на манчестърската баристърка Jane Lambert.

В първата си статия, позовавайки се на актуално английско решение, Jane разсъждава върху това доколко готварските рецепти могат да бъдат обект на права на интелектуална собственост. Нейната теза е, че само регистрацията на подходяща (фигуративна?) марка предлага разумна защита в тази сфера.

Темата и ми се стори интересна, защото именно блоговете за рецепти се радват на голяма популярност в родната ни блогосфера. Само Topbloglog листва над 240 бройки и това едва ли е всичко.

Така че готвачи, любители и профита, ако държите да защитите идентичността на вашите кулинарни достижения – газ към Българското патентно ведомство или най-добре директно към OHIM в испанския Alicante!

Във втората си статия, която ме заинтригува, Jane Lambert анализира две актуални английски решения свързани с болната за много програмисти тема, а именно патентоването на софтуер.

Според тенора на решениеята

едно изобретение, което осъществява принос към състоянието на техниката и е техническо по своята същност е патентоспособно дори ако този принос се осъществява изцяло на компютър и дори ако начинът, по който изобретението работи е изцяло в резултат на компютърна програма, работеща на този компютър. (Преводът мой)

Жалко, защото с това английските съдилища отново се доближават до линията на Европейската патентна служба и застават в малко или повече опасна близост до хлабавите американски стандарти. Че този подход излага програмистите на опасности, е ясно като бял ден.

За финал обаче както винаги досега съм запазил най-доброто!

В Швеция вече официално е призната религията копимизъм! Тя се явява нещо като спиритуално-огледалният образ на заявените от Пиратската партия политически цели, или както The 1709 Blog ги окачествява: информацията е свещена и копирането е едно от тайнствата и!

Дали по-сериозното практикуване на копимизма би обезмислило съдържащите се в линковете по-горе дискусии и би оставило хора като мен без работа?

Очаквам вашите мнения като коментари към тази Неделна поща и ви желая успешна и плодотворна седмица!

3 thoughts on “Линковете в неделя

  1. Лично на мен ми се щеше да разбера някакви подробности около казуса Anrieff’s Gallery Generator, защото за сега се знае съвсем малко.

    1. Ще го попитам, дали е съгласен аз да се изкажа по въпроса. Ако ли да, то ще има такава тема, а може би дори поредица от теми.

Comments are closed.