Писмо от Холандия: да улесним обмена на съдържание!

Image: Bernt Hugenholtz by Kennisland on Flickr
Bernt Hugenholtz

Radio Netherlands Worldwide ни съобщава, че холандското правителство е решило да улесни използването на съдържание предмет на авторскоправна закрила, без това да води до нарушаване правата на съответните правоносители.

В тази връзка радиомедията цитира Бернт Хюхенхолц (Bernt Hugenholtz) от държавната комисия за авторско право:

Ние всички обичаме YouTube, но много от клиповете там са на практика ремикси на материали, защитени от авторското право. При все, че при повечето от тях става дума за пародии, политически коментари или просто някакви абсурди, стриктното прилагане на днешния закон противоречи на тяхното съществуване.

Според Хюхенхолц европейските закони за авторско право вече са тотално демоде, защото изключенията, които те допускат за използването на защитено съдържание не отчитат новите технологии.

Необходима е нова концепция, подобна на американската честна употреба.

Това скоро може да бъде реалност и за нея свидетелства изказването на холандския заместник-министър на правосъдието Фред Тийвен (Fred Teeven), според когото правителството в Хага работи по нова регламентация на ползването на съдържание.

Решения от типа на честната употреба са предмет на все по-сериозна дискусия и в Германия.

За съжаление, на европейско равнище Комисията се концентрира много повече в борбата с нарушения на авторското право, отколкото с осмислянето на нови и декриминализиращи модели на ползване.

2 thoughts on “Писмо от Холандия: да улесним обмена на съдържание!

Comments are closed.