Черно Море, футболът и географските означения

Image*
SudjukДнес във Facebook попаднах на материала Новите дрехи на ACTA, едно малко закъсняло писание относно предложените от различни правоносителски организации промени в Наказателния Кодекс.

Генерално съм съгласен с позицията на автора на този критичен текст – самият аз си позволих да изразя своето несъгласие с предложените промени, както и да посоча някои проблеми на заинтересованата общественост.

Все пак към края на своя анализ авторът развива един сценарий, с когото не съм съгласен и заради това ми се ще

да направя някои уточнения

и да внеса малко повече яснота в тази не особено позната материя от кръга на интелектуалната собственост.

За да съм съвсем точен, ще си позволя да цитирам от материала, където авторът пише следното:

Най-голямото безумие в предлаганите промени на НК се намира извън Мрежата. Текстовете на чл. 196 предполагат защита на географски означения и даже затвор при противозаконната им употреба.

На прост език това означава, че някой предприемчив сънародник може да регистрира географското означение „Черно море“ и всички от едноименния футболен отбор през производителите на какво ли не, та до картографските фирми ще трябва да се съобразяват с него.

Слава Богу, така

описаният сценарий е напълно нереален

и в последващите редове ще ви обясня защо.

Според легалната си дефиниция (чл. 51 от Закона за марките и географските означения и чл. 2 на директно приложимия у нас Регламент 510/2006) географското означение е обобщаващо понятие, което

  1. включва 2 отделни обекта – наименованието за произход и географското указание и
  2. служи за означаване на стока, която произхожда от страна, район или определена местност в тази страна, чиито качества или свойства се дължат предимно или изключително на определена географска среда или могат да се отдадат на определен географски произход.

От дефиницията е видно, че географските означения – за разлика от марките – не са монопол на едно лице. Важните елементи са (i) стоката и (ii) нейният произход.

Така погледнато, може ли собственикът или който там е отговорният представител на футболния отбор Черно Море да попречи на трета страна да се ползва от географското означение „Черно Море“?

Според скромното ми мнение това би било възможно само ако

  • приемем, че понятието стока се разпростира и върху футболни отбори;
  • футболният отбор Черно Море дължи своите качества или свойства на своя произход от района „Черно Море“, както и
  • стоките на третата страна не произхождат от географския район „Черно Море“, или пък нямат качества или свойства, които да са типични само за въпросния район.

Сега, ако трябва да сме съвсем сериозни, нито футболните отбори са стоки, нито географските означения са замислени за тях, а варианта с картографските фирми го оставям без какъвто и да е коментар.

За какво служат географските означения тогава?

Ами много просто –  за да превърнат географския елемент при избора на производство или прилагането на рецепта в монопол.

Именно заради това съм сложил и снимка на сдобилия се наскоро с широка известност у нас „Горнооряховски суджук“. Предполагам знаете, че така могат да наричат суджука си само производители от географския район Горна Оряховица, които също така спазват някаква местна рецепта, която се била наложила там от памтивека.

На финиша

нека все пак дам шанс на възможността, авторът на критикувания от мен материал да е подбрал подвеждащия си пример съвсем нарочно, за каузата и само и само да илюстрира проблемността на предложените наказателни промени.

Но и така да е, мога само да кажа: мил ми е Платон, но истината ми е по-мила.

* Sudjuk from Gorna Orjahovica, Bulgaria by Biso via Wikimedia Commons.