Що е то „интернет“ в контекста на цифровата телевизия?

Image: Topfield

Така изглежда DVB-C приемникът (set top box) марка Topfield и модел TF6100, чието митническо класифициране в България постави некои

фундаментални въпроси

свързани с интернет и цифровите медии.

На кратко, една пратка от 4 000 броя такива устройства е била обложена с мито и ДДС общо в размер на 58 012,33 лв от началникa на Митнически пункт „Варна Запад“ с обосновката, че „приемниците представляват сет-модули без вградени модеми за достъп до интернет, които следва да се класират в код по ТАРИК 8528711900 с митническа ставка 14%“.

Вносителят на устройствата Диджиталнет ООД е на различно мнение и е обжалвал митническата мярка пред Административен Съд Варна.

Основните въпроси, на които варненските съдии е трябвало да отговорят

се свеждат до това

дали въпросните приемници разполагат с „модем“, могат ли да осъществяват връзка с интернет и какво изобщо е „интернет“?

Предвид на приложимостта на Регламент (ЕО) № 1031/2008 и установената липса на практика по него, Административен Съд Варна е отправил преюдициално запитване (дело C-320/11) към Съда на Европейския Съюз и сега той ще трябва да даде отговор на тези многолюбопитни въпроси.

Изглежда, че след делото Апис-Христович (C-545/07) сега отново имаме възможност за създаване на европейска съдебна практика made in Bulgaria.