Реформата на авторското право в единния цифров пазар в 10 въпроса и отговора 1
Интелектуална собственостАвторски и сродни права

Авторско право в единния цифров пазар – 10 въпроса и отговора

Филтрите няма да постигнат твърдяната крайна цел на „реформата“ в авторското право – да снабдят творците с повече и допълнителни приходи.