3 исторически книги

Чета предимно правна и историческа литература и почти никаква белетристика.
Верен на тази си традиция, вчера си купх три исторически книги от книжарница „Български Книжици„:

1. „В България и Румелия“ от Емен Кейе – френски финансов инспектор на служба в току що освободената ни Татковина.

Мотивация да си я купя и прочета: от една страна са ми много интересни социалните елементи в историческата битийност и житийност (при прелистване книгата се очертава като такава), а от друга представянето на следосвобожденския период, гледан през призмата на чужденец-очевидец звучи направо многообещаващо.

2. „Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение 1856 – 1878“ от Константин Косев – стипендиант на фондация Александер фон Хумболд.

Мотивация да си я купя и прочета: интересно ми да разбера какво точно е имал предвид големият германски политик, казвайки че „Балканите не струват костите дори и само на един померански гренадир“ и доколко достоверно е това изказване изобщо.

и

3. „България и българите в италианската географска книжнина“ от Пенка Данова – член на Института за балканистика при БАН.

Мотивация да си я купя и прочета: предвид оскъдността на българските средновековни извори и наличието на почти само византийски и впоследствие османски такива, ми бе интересно да разширя кръгозора си със сведения представени от средновековните обитатели на италийския полуостров, които са посетили и нашите земи.