ACTA и Европейският съд: какво всъщност се опитва да ни каже комисар Де Гухт?

Image: Karel De Gucht by Voka Kamer van Koophandel Limburg
via Wikimedia Commons

Karel De Gucht

Онзи ден от блога на Нели Огнянова научих, че на заседание на Европейската комисия е взето решение, въпросът за съответствието на АСТА с правото на Европейския съюз да се внесе в Съда на ЕС.

Оповестяването на решението се съпътства от прочувствено обръщение на белгийския комисар Карел Де Гухт, който от европейска страна носи основната отговорност за непрозрачността, дълго забулвала преговорите около ACTA.

В последващите редове предлагам превод на обръщението, който съм нашарил със свои вметки, като така на практика влизам в задочен диспут с Де Гухт.

Приятно четене!

Радвам се да кажа, че тази сутрин моите колеги комисари обсъдиха и се съгласиха с предложението ми да отнеса споразумението ACTA към Съда на Европейския съюз.

Ние планираме да поискаме от най-висшият съд в Европа да прецени дали ACTA е несъвместима – по какъвто и да е начин – с основните права и свободи на ЕС, като на пример свободата на изразяване, свободата на достъп до информация или защитата на личните данни и правото на собственост, конкретно – на интелектуална собственост [защо не поискахте Съдът да прецени още преди да подпишете?].

Без съмнение сте наясно, че в рамките на институционалния процес на ЕС, Европейската комисия вече прехвърли ACTA за ратификация към националните правителства. През декември Европейският съвет единодушно прие ACTA и упълномощи държавите-членки да го подпишат. Комисията от своя страна придвижи ACTA към Европейския парламент за дебат и бъдещо гласуване [много интересн подход към демокрацията – решенеието е вече взето и само трябва да се гласува – защо ли ме подсеща за едно време, което смятахме за безвъзвратно отминало?].

В тази връзка аз вярвам, че Европейската комисия има отговорността да предостави най-подробна и точна информация на нашите парламентарни представители и на обществеността като цяло [да, само защо се сетихте за това следварително?]. Отправеното запитване ще даде възможност на върховния съд на Европа независимо да изясни законосъобразността на това споразумение [сиреч a priori АСТА е законосъобразна и Съдът само трябва да изясни това обстоятелство?].

През последните седмици, процесът на ратификация на ACTA предизвика общоевропейски дебат за ACTA, за свободата в интернет и значението на защитата на европейската интелектуална собственост за нашите икономики [не съвсем, защото дебатът се води от поне 3 години, а в последните седмици просто кулминира].

Но нека бъда много ясен: аз споделям загрижеността на хората за тези основни свободи [чак сега, след протестите?]. Аз приветствам, че хората изразиха своите опасения толкова активно – особено с оглед на свободата в интернет. И аз също така разбирам, че съществува несигурност относно какво в края на краищата ще бъде значението на ACTA за тези ключови въпроси.

Така че аз вярвам, че отнасянето на ACTA към Съда на Европейския съюз е една необходима стъпка. Този дебат трябва да се основава на факти, а не върху дезинформация или слухове [отговорността за това е и Ваша, защото повече прозрачност = по-малко слухове], които доминират социалните медии и блоговете през последните седмици.

Както неколкократно [колко кратно и доколко доброволно?] съм имал възможността да обясня пред Европейския парламент, ACTA е споразумение, което има за цел да повиши световните стандарти за прилагането на правата върху интелектуална собственост. Същите тези стандарти вече са претворени в европейското законодателство [защо тогава беше нужно да я подписвате?]. Важното за нас е други страни да ги приемат така, че европейските компании да могат да се защитят срещу бруталните посегателства върху своите продукти и производства, когато правят бизнес по света.

Това означава, че ACTA няма да промени нищо в Европейския съюз [again: защо тогава беше нужно да я подписвате?], но ще бъде от значение за Европейския съюз.

Интелектуалната собственост е основна производствена суровина [суровина? наистина ли това е мнението Ви за резултата от работата на европейските творци и изобретатели?] за Европа, но проблемът е, че ние в момента се борим да я защитим извън Европейския съюз. Това ощетява нашите фирми, унищожава работни места и вреди на нашите икономики. Това е, където ACTA ще промени нещо за всички нас, тъй като ще помогне да защитим работните места, които в момента се губят [работни места също така чезнат или изобщо не се създават – най-вече в технологичния сектор – заради твърде рестриктивния режим на закрила на интелектуалната собственост], защото световните пазари са наводнени с фалшифицирани и пиратски стоки на стойност 200 милиарда евро.

Така че нека бъда ясен: ACTA не ще промени начина, по който днес използваме интернет и социалните сайтове [това е Вашата интерпретация, но за съжаление неясният текст на споразумението предполага и друго], тъй като тя не въвеждат нови правила [напротив – не само въвежда нови, но и втвърдява някои от съществуващите]. ACTA само помага да наложим това, което и към днешна дата е закон.

ACTA няма да цензурира или затваря сайтове; ACTA няма да попречи на свободата на интернет или на свободата на словото [най-добрият начин да докажете това твърдение е като се откажете от споразумението].

Да разсеем тази мъгла на несигурност [всъщност мъгла, която Вие и останалите участници в тайнствените преговори създадохте] и да отнесем ACTA на вниманието на нашия върховен и независим съдебен орган: Съдът на Европейския оъюз.

Тази яснота трябва да подпомогне спокойния, мотивиран, открит и демократичен дебат по ACTA – независимо дали на национално или на европейско ниво [за съжаление дебатът е много, ама много закъснял и едва ли изобщо щеше да се случи, ако гражданското общество не бе реагирало така остро]. Ние ще бъдем в контакт и с другите европейски институции, за да им обясним тази стъпка и защо за тях е от значение да я подкрепят.

В заключение да кажа, че не очаквам някакво кой знае колко революционно решение от Съда. За повече информация: колегите от European Digital Rights (EDRI) са направили интересен анализ на възможните варианти.

Решението дали да се приеме ACTA е чисто политическо. Със съжаление отбелязвам, че някои политици не се престрашават да кажат „да“ или „не“, а вместо това се крият зад удобния параван на експертното мнение.

3 thoughts on “ACTA и Европейският съд: какво всъщност се опитва да ни каже комисар Де Гухт?

    1. Да, линкът с препратка към анализа на EDRI е в края на поста.

Comments are closed.