ACTA: Как могат да изглеждат „извънсъдебните мерки“ или „алтернативите на съдилищата“?

Image: Batting stance guy by MissChatter
via Wikimedia Commons
Batting Stance Guy 2011

Една от най-сериозните критики срещу прилагането на ACTA в цифровата среда е разписаното в чл. 27.3 сътрудничество в рамките на бизнес общността, с цел ефективна борба с нарушенията.

Европейската комисия нарича това сътрудничество extra-judicial measures (извънсъдебни мерки) или alternative to courts (алтернатива на съдилищата).

Въпросът, който всеки може (а и трябва) да си зададе е:

как би изглеждало

едно такова сътрудничество на практика?

Преглеждайки днешните статии в Google Reader попаднах на нещо, което доста добре онагледява възможната му реализация.

The 1709 Blog обръща внимание на бизнес модела, развиван от самопредставящата се като ловец на пирати американска компания Piracy Takedown.

От сайта на компанията се разбира, че служителите и претърсват интернет за незаконно съдържание от името на клиентите си, тъй като разполагат с добре разработен автоматизиран процес на търсене и по този начин могат да бъдат доста по-ефективни от самите правоносители, предлагайки услугата си на много достъпна цена.

На този етап бизнес моделът на Takedown Piracy почива върху разпоредбите на американския Digital Millenium Copyright Act (DMCA), но ACTA би му предоставила перфектната възможност за бърза експанзия.

Как ли?

Много просто!

ACTA предвижда незабавното предаване директно на правоносителите на информация, идентифицираща интернет абонати, за които се предполага, че нарушават нечии права (чл. 27.4).
Веднъж идентифицирани, предполагаемите нарушители ще бъдат приканвани да обезщетят правоносителите според предварително установени и каталогизирани ставки (чл. 9).

Сега, на фона на цитираните от правоносителите колосални размери на нелегално споделяне в интернет, е ясно като бял ден, че съществува въпиюща нужда от ефективна помощ. Такава, каквато в САЩ могат да предложат фирми от типа на цитираната Takedown Piracy.

А у нас?

Хмм, струва ми се, че възлагането на частни изпълнители да преследват авторскоправните нарушения у нас има шансовете да се развие направо перфектно.

Къде, защото съдебната ни система се слави като претоварена и жъне непрестанни упреци относно ефективността си, къде защото, като наследство от близкото минало разполагаме със структури, известни с относително безскрупулните си, но за сметка на това, определено ефективни практики.

Какво мислите вие?

5 thoughts on “ACTA: Как могат да изглеждат „извънсъдебните мерки“ или „алтернативите на съдилищата“?

  1. Това дето си го мисля, не ми се ще да го казвам :'( Но струва ми се въпроса е риторичен.

  2. Преди около 10 години работех за хостинг компания, която беше под сериозен натиск да инсталира софтуерна услуга, което проверява медийните файлове на потребителите, като изпраща техен отпечатък на външен сървър.

    В предишната ми компания имахме предложение да сложим такива програмки на потребителските машини, за да минимизираме риска от искове за нарушени права. Предложението идваше от хора, работели за други големи наши компании.

    Знам за няколко компании, които имат web crawler-и които търсят публично достъпни медийни файлове и опитват да предложат на правоносителите да водят процеси. Други такива услуги се оперират директно от продуценски организации.

    Подобна мярка вече е създала достатъчно бизнес модели, а ако се приеме ще отвори вратите за още по-голям произвол.

    За достъпна аналогия, обикновено, ползвам желания пример на много мутри да оперират и събират парите от паркингите в „синята зона“ – ще стане нещо подобно, но с възможностите за скалиране, които технологиите предлагат.

Comments are closed.