ACTA: писмо от Германия

Image: Zensursula Sperrwache at the Brandenburg Gate, Berlin
by Franz Patzig on Flickr
Zensursula Sperrwache at the Brandenburg Gate, Berlin

Предполагам знаете, че Германия бе една от държавите-членки на Европейския съюз, чийто посланик в Токио не положи подписа си под „Търговското споразумение за борба с фалшифицирането“, по-известно като ACTA.

Spiegel Online цитира Федералното правителство, което обяснява ненавременното подписване с формални и процедурни забавяния и заявява, че ще подпише в най-скоро време.

Заради това на 11.02. ще се протестира не само у нас, но и пред Бранденбургската врата.

И така, търсейки нови информации по въпроса днес попаднах на декларацията на Младежката организация на Християндемократическия съюз (ХДС), която твърдо се обявява против ACTA.

Реших да я преведа и предоставя на вниманието на българските читатели, защото от една страна е свързана с управляващата в момента политическа сила в Германия, а от друга систематизира същите аргументи против споразумението, които вече цяла седмица слушате и гледате в България.

Да попречим на цензурата в интернет и да запазим защитата на личните си данни!

Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) е атака срещу свободата в Мрежата, която ще има непредвидими последици за безпрепятствения достъп на потребителите до цифрова информация. Непрозрачният преговорен процес на споразумението също така повдига съмнения по отношение на демократичната му легитимност. Поради това, Младежката организация на ХДС призовава членовете на Европейския парламент да не ратифицира ACTA в сегашния си вид!

Ние приветстваме засилването на защитата на авторското право в цифровото пространство и адаптирането на международното право към актуалното развитие. Споразумението ACTA обаче трябва да бъде отхвърлено като средство за упражняване на това право, защото поставя интересите на авторите над основни ценности, като свободата на словото, неприкосновеността на личния живот и правото на свободен достъп до информация и култура. Доставчиците на интернет услуги могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения на техните клиенти и по този начин да бъдат принудени да осъществяват по-строг мониторинг над съдържанието им в Мрежата. Дори само съмнението за извършено нарушение може да доведе до блокиране на интернет сайтове и предаване на лични данни от доставчика на съответните органи. Ефектът от това ще се превърне в тенденция към цензура в интернет и стимул за нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите. Отделно, по-строгите закони биха повлияли отрицателно на иновативното съдържание в глобалната мрежа.

Младежката организация на ХДС е против непрозрачната процедура, в която търговското споразумение е било изготвено: преговорите са се състояли при закрити врати и следователно са изключили възможността за участие на обществеността и заинтересованите организации. Младежката организация освен това настоятелно призовава за адаптирането на авторското право към настоящето, като обаче се обърне особено внимание на правото на цифрова свобода и възможностите за саморегулиране.

Дали и тези младежи са били купени от големи телекомуникационни компании, за да говорят и пишат така?

Преценете и решете сами.