L’Oreal срещу eBay: Съдът на Европейския Съюз се произнася в полза на собствениците на марки

Image: Ebay Explained 2006 (KLCC) by liewcf on Flickr
Ebay Explained 2006 (KLCC)

В дългоочакваното си решение в каузата L’Oreal срещу eBay, Съдът на Европейския Съюз прие, че eBay могат да бъдат държани отговорни за нарушаването на правата на собственици на търговски марки, извършени от потребителите на интернет платформата на eBay, ако eBay са играли активна роля в използването на въпросните марки.

В такъв случай eBay не могат да разчитат на освобождаването от отговорност гарантиранo на хост провайдъри от директива 2000/31/ЕС.

Подробният анализ е в процес на изготвяне!