SABAM обмисля въвеждането на „плосък“ интернет данък?

sabam

SABAM е съкратената форма от френско-фламандското двуезично название на дружеството на белгийските автори Societe d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij“.

SABAM всъщност е дружество за колективно управление на авторски и сродни права и като такова е призвано да защитава правата на своите членове. Прилаганите досега методи на защита предизвикват, меко казано, противоречиви реакции.

Печално известни

са на пример опитите на SABAM да задължи белгийския интернет доставчик Scarlet Extended да филтрира трафика на клиентите си и да блокира достъпа им до нелицензирано съдържание. Преди няколко месеца в The Reguligence Weblog анализирах този казус, който достигна Съда на Европейския съюз.

Най-актуалната идея на белгийското дружество, за която съм сигурен, че ще предизвика сериозни дискусии, е

събирането на плоско отчисление

от интернет доставчиците, равняващо се на 3,4 % от месечния абонамент, която плащат интернет потребителите.

Плоското отчисление е замислено да компенсира правоносителите за доунлода на техните произведния.

Според сайта Torrent Freak, SABAM са на път да внесат съответната промяна в белгийския закон за авторско право. Главният им мотив е начинът, по който те тълкуват изключителното право на правоносителите да контролират публичното излъчване на техните произведения.

Според SABAM между публично излъчване и доунлод разлика няма и онова, което важи при излъчването би следвало да важи и при даунлода.

Хм, ако това наистина беше така, кому изобщо бяха нужни и WIPO Copyritgh Treaty и европейската Information Society директива?  Нали точно те въведоха т. нар. making available right, за да го разграничат от разпространение и излъчване?

Но нейсе, нека оставиме правнатаа казуистика на страна – принципната идея май не е съвсем лоша.

Иначе казано, как ви се струва плащането на плоско отчисление

срещу правото да сваляте на воля?

Едва ли SABAM (както и подобните им дружества другаде) имат предвид точно това, но моето скромно мнение е, че плоското решение е единственото устойчиво решение на проблема със споделяне на съдържание.

Вие как го виждате?

1 thought on “SABAM обмисля въвеждането на „плосък“ интернет данък?

Comments are closed.