Основни човешки праваДостъп до информация

Инициатива за отваряне на резултатите от изборите

Изпратихме писма до ЦИК като отговорно ведомство, съответно до Информационно Обслужване АД в качеството му на технически подизпълнител в изборния процес.

Електронни съобщения

Отворените данни са златни данни

Image: Gold Bars by Agnico-Eagle via Wikimedia Commons Да, точно това е посланието от днешното прессъобщение на Нийли Крус. Комисията предлага актуализирането на директива 2003/98/ЕО относно повторното използване на информацията в публичния сектор посредством следното: превръщане в общ принцип на…