Интелектуална собственост

И нека все пак бъде светлина!

                 Image: Let there be light! by Edwin Dalorzo on Flickr Днес повече от 7 000 сайта (между които някои много значими) ще протестират против подготвяното законодатлество SOPA/PIPA. Протестът ще се изразява в затъмняването (black out) на сайтовете, като по…