Даунлод, изчерпване, продажба: генералният адвокат Ив Бот за „употребявания“ софтуер

Image: Oracle logo at the Oracle headquarters
by Peter Kaminski via Wikimedia Commons

Oracle headquarters

Представете си следното: купувате софтуер чрез даунлод, ползвате го и след известно време решавате да го продадете на трето лице. В сделката включвате дори и нотариус, който да завери, че на компютъра ви вече няма копие от въпросната програма.

Това съвсем на кратко е бил

бизнес моделът на немската фирма UsedSoft GmbH

които се осланяали прекомерно на доктрината на изчерпване, като предполагам са я считали за нещо като софтуерноправната линия Мажино.

Е, същият бизнес модел не се е понравил особено на Oracle, които не се забавили да атакуват. Интересното е, че подобно на плана Манщайн, разработчиците на бази данни се позовали на съвсем друга правна теория, претендирайки че UsedSoft нарушавали изключителното им и гарантирано от директива 2009/24 (за защитата на компютърните програми) право на възпроизвеждане.

Oracle печелят на първите инстанции

и когато казусът стигнал до Германския Върховен Съд, той направил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Днес излезе и заключението на генералния адвокат Ив Бот (Yves Bot), което е повече от интересно.

В него френският юрист разсъждава надълго и широко върху въпроса дали разпространението (дистрибуцията) и лицензирането на софтуер представляват продажба. С убедителна по моему аргументация Бот отговаря утвърдително на този въпрос.

Следващата му крачка е да установи кои елементи на разпространението на лицензиран софтуер са засегнати от доктрината на изчерпване и дали

това се отнася и до даунлода

на компютърни програми.

Отново убедително, Бот достига до извода, че да, изчерпването не е приложимо само по отношение на софтуер, който е инкорпориран върху твърд носител, но и при електронната трансмисия на файлове.

До тук всичко изглежда супер за UsedSoft, но както знаем дяволът често се крие в детайлите.

Съвсем в края на заключението си, генералният адвокат прави остър завой и съобщава, че доктрината на изчерпване се отнася само и единствено до правото на разпространение, но не и до правото на възпроизвеждане. Последното е особено важно в конкретния случай, защото след покупката на „употребявания“ софтуер от UsedSoft, неговият нов приобретател има възможността да се свърже със сървърите на Oracle и да изтегли съществуващите актуализации.

Тегленето тук е възпроизвеждане

и именно то не е обхванато от доктрината на изчерпване.

В този смисъл Бот съветва Съда на Европейския съюз да реши в полза на Oracle с аргумента, че последните могат да се противопоставят на разпространявания без съгласието им „употребяван“ софтуер.

Ако с решението си Съдът последва съвета на генералния адвокат, което той прави в около 80% от всички случаи, това ще бъде изстрелът в тила на развивания от UsedSoft бизнес.

Какво означава това за производителите на компютърни програми?

Заключението на Ив Бот на практика фаворизира разпространявания по интернет софтуер.

На мен ми звучи като послание към разработчиците да разпространяват продукта си чрез даунлод и да го обвързват с последващи актуализации.

6 thoughts on “Даунлод, изчерпване, продажба: генералният адвокат Ив Бот за „употребявания“ софтуер

  1. Правят си каквото им скимне. Когато е за забрана на копирането, приравняват с материалните стоки. Файловете били ябълки. Ама когато е да отдадеш на свой ред файла, както можеш да направиш с ябълка, книга или диск, не можело. Не било същото. Сган.

  2. Идеята да го обвързват с последващи актуализации не е лоша!

Comments are closed.