Европол ще бори и киберпрестъпления

Image: Europol by eudyptula on Flickr
Europol

Днес Европейската комисия обяви създаването на Център по киберпрестъпността като обособено звено към Европейската полицейска служба (Европол) в Хага.

Предвижда се центърът да започне работа през януари следващата година и да отговаря на запитвания от следователи, прокурори, съдии и частния сектор по конкретни въпроси, свързани с киберпрестъпността.

Какво разбира Комисията под киберпрестъпност ли?

Това изглежда са най-вече престъпления, засягащи

  • електронното банкиране и резервациите онлайн;
  • проникването в създадените в социалните мрежи профили и кражбите на онлайн самоличност;
  • сексуалната експлоатация на деца онлайн, както и
  • кибератаките срещу важни инфраструктури и информационни системи в Съюза.

Създаването на Европейския център по киберпрестъпността представлява допълнение към някои законодателни предложения, като Директивата относно атаките срещу информационните системи, която е в процес на обсъждане в Европейския парламент (IP/10/1239 и MEMO/10/463), и Директивата относно борба със сексуалната експлоатация на деца онлайн и детската порнография, приета през 2011 г. (IP/10/379 и MEMO/10/107).