ACTA: Съветът на Европейския Съюз e на ръба да подпише

Image: „ACTA“ by redtimmy on Flickr
ACTA

Може би си спомняте писанията ми (тук и тук на български, както и тук на английски), че е доста вероятно Съветът на Европейския Съюз да подпише ACTA, каквото е по-популятното название на т. нар. „Tърговско споразумение за борба с фалшифицирането“.

Ако доскоро имаше дори и минимални съмнения, дали Съветът ще подпише споразумението или не, то те се изпариха с вчерашното публикуване на документ 12192/11.

Макар и все още само драфт, документът демонстрира недвусмислено съдържание:

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 218, параграф 5 от него, като взе предвид предложението на Европейската комисия

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Нека в тази връзка още веднъж си припомниме защо подписването на АCТА се очаква да донесе на първо място негативи:

 1. ACTA игнорира развитието на интернет ведно с консумацията на съдържание в последните години, като това изобщо поставя под въпрос необходимостта от такава спогодба;
 2. ACTA ще конфронтира потребителите с допълнителна наказателна отговорност при неясани критерии;
 3. ACTA ще засили и без това сериозния дисбаланс между потребителите и носителите на права.

Какво може да се направи?

Следвайте указанията от картинката и се обърнете към избрания от вас политик: кажете на него или нея, че подписването на АCТА не е нищо друго освен пълна измама!

UPDATE: ACTA биде вече подписана, подорбности в този пост.

14 thoughts on “ACTA: Съветът на Европейския Съюз e на ръба да подпише

 1. Ето какво написах на всичките ни представители в Европейския парламент, чувствайте се свободни да го ползвате навсякъде – не си искам авторските права 😉

  Уважаеми дами и господа,

  Позволявам си да се възползвам от своите граждански права и да заявя, че одобряването и подписването на т. нар. „Търговско споразумение за борба с фалшифицирането” (ACTA) представлява безцеремонно погазване на свободата на словото, боравенето с информация и самия смисъл на Интернет. Световната мрежа представлява естествена стъпка в нашата еволюция, която идва да покаже, че човешкият вид е надмогнал различията и се стреми към обединение и социализиране. Тя позволява на всеки един да бъде там, където желае, да прави онова, за което мечтае, и да е с тези, с които е свързан – независимо от възраст, пол, раса, сексуална ориентация и всички други белези, измислени през вековете да ни разделят и отдалечават един от друг. С приемането на ACTA свободата на Интернет и на неговите потребители ще бъде сведена до нула. Следене на трафика, преследване и наказване за споделяне на информация и/или фриволен изказ за/против дадена кауза, събитие, компания или личност – ще връщаме „железния режим” и комунизма ли? Не съм съгласен изискванията на корпорациите-праводържатели, платили милиарди долари за лоби, да се приемат безрезервно и да им предоставят пълна власт и контрол над нашите граждански и потребителски права.
  Настоявам Вие, като наши избранници и представители на България в Европейския парламент, да се обявите против подписването на този безумен акт и да подкрепите свободата и силата на информация, наречена ИНТЕРНЕТ!

  С уважение,
  Емил Панчев

 2. Уважаеми дами и господа,

  Позволявам си да се възползвам от своите граждански права и да заявя, че одобряването и подписването на т. нар. „Търговско споразумение за борба с фалшифицирането” (ACTA) представлява безцеремонно погазване на свободата на словото, боравенето с информация и самия смисъл на Интернет. Световната мрежа представлява естествена стъпка в нашата еволюция, която идва да покаже, че човешкият вид е надмогнал различията и се стреми към обединение и социализиране. Тя позволява на всеки един да бъде там, където желае, да прави онова, за което мечтае, и да е с тези, с които е свързан – независимо от възраст, пол, раса, сексуална ориентация и всички други белези, измислени през вековете да ни разделят и отдалечават един от друг. С приемането на ACTA свободата на Интернет и на неговите потребители ще бъде сведена до нула. Следене на трафика, преследване и наказване за споделяне на информация и/или фриволен изказ за/против дадена кауза, събитие, компания или личност – ще връщаме „железния режим” и комунизма ли? Не съм съгласен изискванията на корпорациите-праводържатели, платили милиарди долари за лоби, да се приемат безрезервно и да им предоставят пълна власт и контрол над нашите граждански и потребителски права.
  Настоявам Вие, като наши избранници и представители на България в Европейския парламент, да се обявите против подписването на този безумен акт и да подкрепите свободата и силата на информация, наречена ИНТЕРНЕТ!

  С уважение,
  Т.Благоева

Comments are closed.