Европарламентът разглежда някои правни аспекти на софтуера с отворен код

В рамките на проведения от нея на 9 юли тази година уъркшоп, комисията по правни въпроси (JURI) в Европейския парламент се е занимала с определени правни въпроси на свободния софтуер и софтуера с отворен код (FOSS).

В тази връзка организаторите на събитието са събрали изложенията на участвалите презентатори и са ги публикували под формата на един мащабен и състоящ се от 104 страници компендиум.

Не позволявайте на над 100-страничния обем да ви страхува и хвърлете един поглед на линкнатия по-горе файл.

Защо си заслужава?

В първия материал Eben Moglen, авторът на най-популярната опен сорс лицензия GPL, дава малко подробности за процеса на създаването на нейната версия 3.

От втория материал можете да научите повече за хармонизираната с европейските правни реалности лицензия за софтуер с отворен код EUPL, а в третата тема италианският адвокат Carlo Piana прави дисекция на по-познатите измежду FOSS лицензиите (GPL, MPL, APL) и ги анализира в контекста на правните им особености.

След

авторскоправната и договорна тематика

идва мястото и на ролята на софтуера с отворен код в обществените поръчки, която се тематизира във втората серия от 3 статии.

Rishab Ghosh ни разяснява изработените на европейско равнище ръководства относно това как да се третира свободният софтуер в

процеса на публичното набавяне

а Phillipe Laurent от университета в Намюр представя изследването си за почините на някои държави членки на ЕС (Холандия, Испания, Обединеното кралство и Франция) да отразят особеностите на опен сорс софтуера в правилата си за обществени поръчки.

На финала Oliver Altehage, Kirsten Boege и Dr. Jutta Kreyss споделят опита си от проекта LiMux, който е резултат от политическото решение на общинската управа на град Мюнхен да мигрира повече от 15.000 компютъра от Windows на Linux.

Надявам се най-късно тук да съм ви убедил да прегледате 104-те страници на документа и ви желая приятно четене!

 

Снимка – opensource.com, достъпна на Flickr