Електронни съобщения

Цакат ни с 20 процента повече ДДС за интернет и телефон

Става дума за една от последните законодателни идеи на подалото неотдавна оставка правителство „Борисов“.