Интелектуална собственост

Интернет в Италия: mille bacci под звуците на opera buffa

Image: Валерий Иванович Якоби (1834-1902) «Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны», [Public domain], via Wikimedia Commons Уикипедия определя опера буфа като жанр в италианската опера възникнал някъде през ХVIII век въз основа на интерлюдии и традиционни народни песни, и характеризиращ…