Авторско право в цифровата среда: без филтриране при качване на съдържание. Засега.

Предложението за директива за авторското право в единния цифров пазар навлиза във важната си фаза: гласуването в отделните комисии на Европейския парламент, като вчера първа по ред беше комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

От там имаме добра новина и тя е, че членовете ѝ са отхвърлили въвеждането на задължителни филтри срещу качването на съдържание онлайн. Евродепутатите все пак са проявили разум и са приели да се съобразят с водещата практика на Съда на Европейския съюз, формулирана в решенията му SABAM vs Scarlet и SABAM vs Netlog.

Разбира се, има и лоша новина: предложението за въвеждане на сродно право в полза на издателите върху линкнато съдържание засега остава. Какво е това ли? Става дума за малоумието, придобило гражданственост като „данък върху линковете“ (link tax). На практика представлява желанието на големите издателски групи да получават част от рекламните приходи на търсачки, информационни портали или агрегатори на линкове заради това, че посочват на читателите пътя до линкнатото съдържание.

Нейсе, това е далеч по-малкото зло и за него ще пиша специално по-нататък.

Гласуването в комисията по вътрешния пазар бе първият тест за реформа на авторското право на ЕС. Следващите в списъка са комисията по култура (21 юни), граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (29 юни) и промишленост и енергетика (11 юли).

Ключовото гласуване в комисията по правни въпроси е насрочено за 28 септември, като цялостното гласуване в пленарно заседание не се очаква преди края на октомври.

Следя темата и ще пиша, като има развитие.

снимка – свободно достъпна в Wikimedia