Авторско право в цифровия пазар: LIBE не вярва на филтри

Още една комисия на Европейския парламент отказва да подкрепи чл. 13 от предложението за нова директива относно авторското право в единния цифров пазар, състоящо се в задължение за социалните медии да филтрират съдържанието, което потребителите им споделят там.

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) приема своето становище с голямо мнозинство – „за“ гласуват 36-има от нейните членове (сред които българските евродепутати Асим Ахмедов Адемов от ГЕРБ и Сергей Станишев от БСП), докато „против“ са били едва 5-ма, при въздържали се 3-ма.

Парламентарната комисия достига до това решение, защото подкрепя настоящата правна уредба, според която онлайн бизнесите не трябва да бъдат задължавани да подлагат съдържанието, публикувано от потребителите им на техните платформи, на генерален мониторинг. Окончателната позиция на Европейския парламент по този въпрос ще бъде одобрена от водещата правна комисия (JURI) в края на януари 2018 г.

Развитието е положително, защото ъплоуд филтрите са силно ограничителни спрямо правото ни на свободно изразяване. Те също така притежават изключително неприятното свойство да приватизират правораздаването по възможно най-неподходящия начин. Това е така, защото от операторите на уебсайтове, социални медии и онлайн компании ще се изисква да вземат решения относно „допустимостта“ на споделяното от потребителите им съдържание.

Поради куп съображения тази дейност ще бъде „аутсорсната“ на задвижвани от къде добре, къде не дотам, развити алгоритми. Последните не само, че далеч не могат да правят преценки какво попада в рамките на свободното ползване и какво не, но и по много други причини са тотално ненадеждни. Актуалните вълни от блокиране на профили или заличаване на съдържание във Фесйбук го онагледяват и потвърждават прекрасно дори за най-големите оптимисти за възможностите на изкуствения интелект.

Впечатление в становището на LIBE прави неспоменаването на застъпеното в чл. 11 от предложението за директива допълнително сродно право за издателите. Става дума за право над текстовите откъси, т. нар. text snippets, които се виждат като мета информация при споделянето на линкове онлайн. Идеята на предложилата директива Европейска комисия е, всяка платформа (примерно Google News или Flip.bg, но и социалните медии въобще), която желае да използва тези текстови фрагменти в бъдеще, да плаща за това на съответния издател. Това означава, че и възприеманото като съвсем обичайно действие споделяне на статии във Facebook вече няма да е възможно просто ей така.

Всичко това е още по-учудващо на фона на неотдавна публикуваната от Европарламента студия със заглавие „Засилване позициите на издатели, автори и изпълнители в директивата за авторското право“, чиито съставители всъщност подкрепят изоставянето на залегналото в чл. 11 сродно право.

Вероятната причина LIBE да се въздържи от повдигане на този спорен въпрос е, за да придаде повече тежест на становището си против ъплоуд филтрите, които, както смятам и аз, представляват далеч по-големият проблем.

Това е засега, следя темата и ще пиша, като има по-нататъшно развитие.

 

Снимка – достъпна под лиценз CC BY 2.0 на Flickr