И САЩ ще задържат трафичните данни

Може би ще е учудващо за мнозина, но Съединените Щати (все още) не разполагат със законодателство, налагащо задължителното задържане на трафични данни за определен период от време.

С приемането на новия Protecting Children From Internet Pornographers Act of 2011 това обаче ще се промени – доставчиците на интернет услуги ще бъдат задължени да задържат данни за период от 18 месеца.

Може би най-интересното в случая е, че разпоредбата за задържането

не се прилага

когато електронните съобщения се предават по безжичен път.

Излиза, че желаещите да консумират и споделят детска порнография (деяние наказуемо във всички цивилизовани страни) биха могли да го правят навсякъде, където се предлага свободна (и малко или повече анонимна) WiFi интернет връзка.

Възможно е, разбира се, доставчиците на безжичен интернет да бъдат задължени да поддържат някакви равнища на сигурност, така че достъпът до определени сайтове да бъде невъзможен.
Такава разпоредба обаче липсва в сегашния вид на законопроекта.

Важното е, че данните на всички, които не сърфират анонимно ще бъдат надлежно събирани и задържани.

Какъв е изводът?

Трудно ми е да преценя дали става въпрос за законово установена нелоялна конкуренция между доставчиците на фиксиран и безжичен интернет или просто за легистка небрежност.

Мнения?

 

Снимка с автор ThatMakesThree, достъпна на Flickr

1 thought on “И САЩ ще задържат трафичните данни

Comments are closed.