На вниманието на КЗК: липсва конкуренция между форматите

Преди време Бого беше писал за това как една българска институция, конкретно  Омбудсманът на Република България, използва на страницата си само затворения формат на Microsoft.

Е, оказа се че Омбудсманът не е сам в тази си практика.

Днес разглеждах актуалните решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и ме изненада това, че те са качени само като .doc файлове.

С този си  подход КЗК не само

пренебрегва

приетия като ISO стандарт отворен формат за документи на офисни приложения, но и затруднява ползвателите на приложения различни от онези на Microsoft.

С оглед на установената практика съдебни и административни решения да се предоставят онлайн поне като .pdf, подходът на КЗК създава впечатление за липса на професионализъм като

истински стряскащо

обаче е това, че органът „оправомощен да санкционира нарушенията на свободната конкуренция“ всъщност ефективно поддържа де факто монопола на Microsoft.

 

Снимка с автор John Drinkwater, достъпна на Flickr

2 thoughts on “На вниманието на КЗК: липсва конкуренция между форматите

Comments are closed.